Ραγδαία αύξηση διείσδυσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα


Ενα από τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης της χρήσης του Διαδικτύου σε τριμηνιαία βάση την τελευταία διετία είχαμε το τελευταίο τρίμηνο στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έκδοσης της πανελλαδικής έρευνας «Μetron Forum» της Metron Analysis.
Συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει ότι το 27,3% των Ελλήνων άνω των 18 ετών χρησιμοποιεί το Internet, όταν το περασμένο Μάρτιο ήταν στο 15,9%. Σύμφωνα με τη Metron Analysis, το ποσοστό αυτό σημαίνει ότι οι ενήλικοι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου φθάνουν στα 2,4 εκατομμύρια. Η αύξηση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες είναι ένα αρκετά υψηλό νούμερο και πιθανότατα οφείλεται στον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει στην αγορά των ευρυζωνικών συνδέσεων που έχει ως αποτέλεσμα το κόστος της γρήγορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο να είναι αρκετά προσιτό. Πάντως, οι ρυθμοί ανάπτυξης θα πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να πλησιάσουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους διείσδυσης που κινούνται σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδα ακόμη και άνω του 50%. Η χρήση του Διαδικτύου παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά στους άνδρες απ ό,τι στις γυναίκες (32% έναντι 22,9%), ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους απόφοιτους Λυκείου (59,9% έναντι 28,6%).
Επίσης, το Internet είναι περισσότερο διαδεδομένο στις μικρότερες ηλικίες.
Έτσι, στους νέους 18-24 ετών το ποσοστό διείσδυσης φθάνει στο εντυπωσιακό 67,1%, για να πέσει στην κατηγορία 25-34 ετών στο 44,2% και στο 31% στους Έλληνες ηλικίας 35-44 ετών. Σχετικά καλό (20,6%) είναι το ποσοστό χρήσης στην κατηγορία 45-54 ετών, ενώ μόλις 9,2% των ηλικίας 55-64 ετών Ελλήνων «σερφάρει». Αναμενόμενο είναι το μόλις 1% για τους άνω των 65 ετών. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι φοιτητές (79,6%) ασχολούνται με το Internet, όπως και ένας στους δύο μισθωτούς του δημοσίου τομέα (49,9%).
Πιο χαμηλά κινούνται τα ποσοστά στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (37,3%) και στους ελεύθερους επαγγελματίες (32%) και στους ανέργους 34,9%). Εκεί που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή από όλους όσοι προωθούν το Διαδίκτυο στη χώρα μας είναι στους γεωργούς (μόλις 5,6% χρησιμοποιεί το Internet), στις νοικοκυρές (5,1%) και στους συνταξιούχους (3,2%). Αυξητική τάση καταγράφεται όσο μετακινούμαστε προς ανώτερα κοινωνικά στρώματα, με τη διείσδυση να είναι στο 53,5% στην ανώτερη τάξη και στο 42,8% στην μεσαία τάξη, ενώ για τους μικρομεσαίους (31,5%) και τους εργάτες (14%) τα ποσοστά είναι σχετικά χαμηλά. Οι περισσότεροι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου ασχολούνται με το μέσο εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς το 56,3% δηλώνει ότι συνδέεται για περισσότερα από 5 χρόνια. Το 24,9% άρχισε να «σερφάρει» πριν τρία χρόνια, ενώ το 2,1% ξεκίνησε μέσα στο τελευταία εξάμηνο.

About Freegr network

0 Post a Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.