freegr

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της φυσικής μας ζωής από NEA ψηφιακή: «ΒΟΜΒΑ» ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ στο Νταβός

 


Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) και μεγάλες εταιρείες, μετά από συνομιλίες στην ετήσια συνάντηση του περασμένου μήνα στο Νταβός της Ελβετίας, ξεκίνησαν μια νέα πρωτοβουλία : «Ορισμός και οικοδόμηση του Metaverse». Όπως υποδηλώνει το όνομα της πρωτοβουλίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη της βρίσκονται ακόμη στην διαδικασία να καθορίσουν τι ακριβώς σημαίνει ο όρος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το WEF, εν μέρει, το μετασύμπαν περιλαμβάνει μια στιγμή «κατά την οποία οι ψηφιακές μας ζωές – οι διαδικτυακές μας ταυτότητες, οι εμπειρίες, οι σχέσεις και τα περιουσιακά μας στοιχεία – αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για εμάς από την φυσική μας ζωή».

Ένα άτομο που συμμετείχε στις συνομιλίες, η Τζούλια Γκόλντιν, διευθύντρια προϊόντων και μάρκετινγκ της LEGO, εξέφρασε αισιοδοξία για το πώς το μετασύμπαν θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη των παιδιών:

«Για εμάς, η προτεραιότητα είναι να βοηθήσουμε στην δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά όλα τα οφέλη του μετασύμπαντος, με τρόπο που να είναι επίσης ασφαλής, να προστατεύει τα δικαιώματά τους και προάγει την ευημερία τους».

Ενώ οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν κάπως στο πώς να οριστεί τελικώς ο όρος «μετασύμπαν», υπήρχε επίσης μεγάλη εστίαση στο ποιος θα έπρεπε να συμμετάσχει – και ενδεχομένως να επωφεληθεί από την ανάπτυξή του.

Υπήρξαν εκτενείς συζητήσεις σχετικά με την παροχή «καθοδήγησης για το πώς να δημιουργηθεί ένα ηθικό και χωρίς αποκλεισμούς μετασύμπαν – ΕΝΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΚΟΣΜΟΣ, με την συμμετοχή οργανισμών σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, του ακαδημαϊκού κόσμου και των ρυθμιστικών αρχών».

Το WEF περιέγραψε την πρωτοβουλία ως «συγκεντρώνοντας κορυφαίες φωνές από τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την πολιτική» για να «καθορίσουν τις παραμέτρους» της μελλοντικής ανάπτυξης του metaverse.

Μια συνεδρία της 25ης Μαΐου με τίτλο «Σχηματίζοντας ένα κοινό μέλλον: Κάνοντας το Metaverse» — περιελάμβανε τους ακόλουθους συμμετέχοντες:

  • Chris Cox, Chief Product Officer της μητρικής εταιρείας του Facebook, Meta.
  • Peggy Johnson, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Magic Leap , περιγράφεται από το WEF ως «μια εταιρεία χωρικών υπολογιστών που κατασκευάζει την επόμενη πλατφόρμα υπολογιστών».
  • Philip Rosedale, ιδρυτή του Linden Lab , το οποίο ανέπτυξε τον εικονικό κόσμο «Second Life», που απέκτησε τον Απρίλιο η Meta.
  • Andrew R. Sorkin, οικονομικό αρθρογράφο των New York Times και συν-παρουσιαστή του “Squawk Box” του CNBC.
  • Ομάρ Σουλτάν Αλ Ολαμά, υπουργό τεχνητής νοημοσύνης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος διορίστηκε το 2017.
  • Nick Clegg, πρόεδρο παγκόσμιων υποθέσεων του Meta, ο οποίος ήταν ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και είπε ότι η «πρωτοβουλία πολλαπλών μερών» στοχεύει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην δημιουργία και τη διαμόρφωση του μετασύμπαντος.

Το WEF είπε ότι τα πρώτα ενδιαφερόμενα μέρη θα διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία: «Ο ορισμός και η οικοδόμηση του Metaverse είναι η κορυφαία πρωτοβουλία πολλαπλών συμμετόχων στον κόσμο για την ανάπτυξη και την κοινή χρήση ενεργών στρατηγικών για την δημιουργία και την διακυβέρνηση του μετασύμπαντος. Παρέχοντας έναν χώρο για παγκόσμιους ηγέτες στην βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών και την κυβέρνηση, η πρωτοβουλία θα μοιραστεί και θα επιταχύνει ιδέες και λύσεις που θα ζωντανέψουν το μετασύμπαν.Με την ένταξη στην πρωτοβουλία, τα μέλη διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στον καθορισμό και την οικοδόμηση του μετασύμπαντος».

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Το WEF έδωσε για το μετασύμπαν τον παρακάτω γενικό ορισμό: «…ένα μελλοντικό επίμονο και διασυνδεδεμένο εικονικό περιβάλλον όπου τα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με αυτό και μεταξύ τους ταυτόχρονα σε συσκευές και τεχνολογίες, ενώ ασχολούνται με ψηφιακά στοιχεία και ακίνητα.»

Αυτό επεκτείνεται στον «απλό» ορισμό του μετασύμπαντος που παρέχεται από το WEF, το οποίο το περιέγραψε ως «ένα ενοποιημένο και επίμονο εικονικό περιβάλλον στο οποίο έχει πρόσβαση μέσω τεχνολογιών εκτεταμένης πραγματικότητας (XR)».

Το WEF είπε ότι το μετασύμπαν θεωρείται πιο χρήσιμο «ως ένας φακός μέσω του οποίου μπορείτε να δείτε τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό», με βάση την πεποίθηση ότι «οι εικονικοί κόσμοι, που ενσωματώνουν συνδεδεμένες συσκευές, blockchain και άλλη τεχνολογία θα είναι τόσο συνηθισμένοι που το μετασύμπαν θα γίνει επέκταση της ίδιας της πραγματικότητας».

Σύμφωνα με το WEF, το μετασύμπαν «μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις σχολές σκέψης», οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Το μετασύμπαν «ως προϊόν ή υπηρεσία».
  • Το metaverse «ως ένα μέρος όπου οι χρήστες μπορούν να συνδέονται, να αλληλεπιδρούν και να μεταφέρουν τον εαυτό τους και τα υπάρχοντά τους σε πολλές ψηφιακές τοποθεσίες», όπως «παιχνίδια και πλατφόρμες δημιουργών».
  • Το μετασύμπαν ως μια στιγμή “κατά την οποία οι ψηφιακές μας ζωές – οι διαδικτυακές μας ταυτότητες, οι εμπειρίες, οι σχέσεις και τα περιουσιακά μας στοιχεία – αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για εμάς από την φυσική μας ζωή” – ένας ορισμός που περιγράφεται από το WEF στο άρθρο του ως “επιτακτική”.

Παρά τον διφορούμενο ορισμό του μετασύμπαντος ως έννοια από το WEF, ο οργανισμός είναι σίγουρος στην πρόβλεψη των επιπτώσεών του και της αξίας του για μεγάλες (και πραγματικές) εταιρείες και επιχειρήσεις:

«Αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Όπως το Διαδίκτυο και τα smartphone μεταμόρφωσαν τις κοινωνικές και εμπορικές μας αλληλεπιδράσεις, το μετασύμπαν θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις επικοινωνούν και λειτουργούν, με καινοτόμους αλλά απρόβλεπτους τρόπους».

Η νέα πρωτοβουλία του WEF θα επικεντρωθεί σε δύο βασικούς τομείς ή σε «κομμάτια δράσης»: τη μεταστρεφόμενη διακυβέρνηση και την δημιουργία «οικονομικής και κοινωνικής αξίας». Το WEF «θα διερευνήσει θέματα σε ρυθμιστικά πλαίσια, τεχνολογικές επιλογές και οικονομικές ευκαιρίες».

Πιο συγκεκριμένα, η «διακυβέρνηση μετα-σύμπαντος» αναφέρεται στην δέσμευση των μελών της πρωτοβουλίας να προτείνουν «πλαίσια διακυβέρνησης για διαλειτουργικά, ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς μετασυμβατικά οικοσυστήματα».

Σύμφωνα με το WEF, «αυτό συνεπάγεται την εξεύρεση εναρμόνισης μεταξύ κανονισμών και καινοτομίας προκειμένου να αναπτυχθεί η διαλειτουργικότητα διατηρώντας παράλληλα το απόρρητο και την ασφάλεια των χρηστών». Με την σειρά της, η «δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας» θα περιλαμβάνει τα μέλη της πρωτοβουλίας να μοιράζονται και να επιταχύνουν «έννοιες και λύσεις που θα ζωντανέψουν το μετασύμπαν».

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ ΤΟ ΜΕΤΑΣΥΜΠΑΝ

Η Cher Wang, ιδρύτρια και πρόεδρος της HTC, περιέγραψε το μετασύμπαν ως «αναπόφευκτο», λέγοντας:

«Το metaverse είναι το επόμενο αναπόφευκτο βήμα στην εξέλιξη του Διαδικτύου, αλλά θα απαιτήσει ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών του οικοσυστήματος για να γίνει ένα ανοιχτό, ασφαλές και ασφαλές περιβάλλον. Ως εκ τούτου, αυτή η πρωτοβουλία του Φόρουμ είναι μια ισχυρή αρχή για την αντιμετώπιση των βασικών τεχνολογικών και πολιτικών θεμελιωδών στοιχείων για να μπορέσει το μετασύμπαν να εκπληρώσει τις απεριόριστες δυνατότητές του».

Ομοίως, η Peggy Johnson των Magic Leap εξέφρασε ενθουσιασμό για τους μετασχηματισμούς που θα μπορούσε να επιφέρει το metaverse, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη:

«Στο Magic Leap, είμαστε ενθουσιασμένοι με το πώς τεχνολογίες όπως η επαυξημένη πραγματικότητα θα μεταμορφώσουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, ειδικά σε αναπτυσσόμενους τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η μεταποίηση και ο δημόσιος τομέας.

Για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών, απαιτείται ένα στοχαστικό πλαίσιο ρύθμισης που προστατεύει τους χρήστες και διευκολύνει τη μελλοντική καινοτομία, το οποίο υποστηρίζεται από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, της κυβέρνησης, των ΜΚΟ και του ακαδημαϊκού κόσμου».

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Το WEF μας λέει ότι «μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Apple, η Google, η Meta Platforms (Facebook), η Microsoft, η Niantic και η Valve αναπτύσσουν την τεχνολογία που θα διαμορφώσει το μέλλον του metaverse».

Το WEF συνεχίζει προσθέτοντας ότι το μετασύμπαν θα διαμορφωθεί από τρεις πιθανές τεχνολογικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων της «εικονικής πραγματικότητας (VR), της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και των διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) (σ.σ. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ).»

Ενώ το VR και το AR μπορεί να είναι γνωστά σε πολλούς, το BCI αντιπροσωπεύει την πιο φιλόδοξη από αυτές τις τρεις τεχνολογικές διαδρομές — και μπορεί να διαψεύδει τις πραγματικές προθέσεις του WEF και των «ενδιαφερομένων» αυτής της νέας πρωτοβουλίας.

Συγκεκριμένα, η BCI στοχεύει «να αντικαταστήσει πλήρως τις οθόνες και το φυσικό υλικό».

Το WEF αναφέρεται σε τεχνολογία όπως το Neuralink , που «απαιτεί νευροχειρουργική για την εμφύτευση συσκευών στον εγκέφαλο», ως παράδειγμα BCI.

photo pixabay

About Freegr network

0 Post a Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.