Tι μας περιμένει το 2016 στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Οι ειδικοί της εταιρείας ασφάλειας Symantec, δίνουν τις δικές τους προβλέψεις για τις απειλές που αναμένονται να απειλήσουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Το IoT (Internet of Things), χωρίς ενσωματωμένη ασφάλεια από κατασκευής του, θα εξακολουθήσει να είναι ευάλωτο, καθιστώντας το έτσι σε IoV (Internet of Vulnerabilities). 
Οι κακόβουλοι εισβολείς δράττονται των ευκαιριών που προκύπτουν για επιθέσεις εναντίων συσκευών IoT με τις συνδεδεμένες και δικτυωμένες συσκευές να αυξάνονται συνεχώς. Βέβαια ο αριθμός των εφαρμογών παραμένει ακόμη σχετικά μικρός και έτσι δεν αναμένονται μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στους καταναλωτές στον τομέα αυτό. Ωστόσο, θα υπάρξουν περιστασιακές μικρότερες εστίες και όσοι υιοθετήσουν τις πρώτες εφαρμογές θα πρέπει είναι προσεκτικοί. Αναμένουμε ότι οι επιθέσεις ad-clicking και ransomware ότι θα είναι από τους πρώτους τύπους επιθέσεων του πραγματικού αντίκτυπου της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο για συσκευές IoT. Οι επιθέσεις σε συνδεδεμένες ιατρικές συσκευές ή αυτοκίνητα, διατρέχουν μια πραγματική απειλή για την ασφάλεια και αυτό ίσως σημαίνει ότι θα πρέπει να οριστούν κανονισμοί και όροι. Τα πιστοποιητικά καθώς και το code signing θα διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση των συσκευών IoT αλλά καθώς προχωράμε, η ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματώνεται από το στάδιο ακόμη του σχεδιασμού των συσκευών IoT.
Βιομηχανία
Στη διασυνδεδεμένη βιομηχανία προβλέπεται τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και μεγάλος όγκος επιθέσεων, γεγονός που συνεπάγεται ότι πολλές εταιρείες θα πρέπει να θωρακιστούν κατάλληλα. Η διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας που οφείλεται σε εξωτερικές επιθέσεις ή αποτυχίες θα αποτελέσουν σίγουρα μία πρόκληση για τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση και ανάπτυξη του Industry 4.0, αλλά θα υπάρξει μια αρκετά δύσκολη πορεία προς τη συνδεσιμότητα. Οι στρατηγικές προστασίας των δεδομένων και οι απειλές τηλεμετρίας θα πρέπει να εξελιχθούν. Πιστεύουμε ότι οι CISOs, βάση σε κάθε επιχείρηση, θα κάνουν μια συνολική προσέγγιση της ασφάλειας των υποδομών πληροφορικής τους θεσπίζοντας ειδικά επίπεδα προστασίας. Η ενσωμάτωση της αρχής της ασφάλειας από το σχεδιασμό ακόμη των συσκευών μέχρι το πώς θα παράγουν νέες τεχνολογίες θα είναι καθοριστικής σημασίας για τα επόμενα χρόνια. Είτε αναφερόμαστε στο σχεδιασμό που αφορά έξυπνες πόλεις, τις υποδομές ή τα διάφορα ρομπότ που θα αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα, πρέπει να είναι διασφαλισμένα τόσο στον προγραμματισμό, στην αναβάθμιση όσο και στην ταυτοποίηση τους. Το περιβάλλον στο οποίο αυτές οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται, πρέπει να έχει αυτές τις αρχές μέσα στον πυρήνα του για να είμαστε βέβαιοι για την ασφάλεια και την αποφυγή απειλών σε μεταγενέστερα στάδια.
Προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων
«Είναι ασφαλές;»: Η αμφιβολία των καταναλωτών σχετικά με τα δεδομένα στα wearables
Η μάχη σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής κυριαρχείται από την απάθεια και την ευκολία των τελευταίων ετών και η βιομηχανία της ασφάλειας, ρωτάται συχνά: Πόσο είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε την ασφάλεια αυτή για μια εύκολη ζωή; Όσο οι διάφορες wearable συσκευές υιοθετούνται ολοένα και πιο εύκολα από το ευρύ κοινό, όλο και περισσότερα δεδομένα συλλέγονται και υπάρχει όλο και μεγαλύτερος ανταγωνισμός σε συστήματα και συσκευές. Οι πελάτες, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις θα αρχίσουν να θέτουν εύλογα ερωτήματα όπως: Πού ακριβώς πηγαίνουν τα δεδομένα μου; Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται; Είναι ασφαλή;
Κυβερνο-ασφάλιση: Διασφαλίζοντας καλή συμπεριφορά
Με τον μεγάλο όγκο των παραβιάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015, η κυβερνοασφάλιση διαφαίνεται να είναι αναπόφευκτη λύση τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για του ιδιώτες. Τo πρόθεμα «cyber» και οι ρήτρες στον «κυβερνοχώρο», θα γίνουν κοινός τόπος για όλους μας και είναι πιθανό ότι η μεγαλύτερη ευθύνη θα πρέπει να τεθεί σε καταναλωτές και επιχειρήσεις έτσι ώστε να υιοθετήσουν ασφαλείς πρακτικές ή έκθεσης σε κινδύνους από τους ασφαλιστές. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει διαδικασίες, κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού. Για τους καταναλωτές, σημαίνει μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων που μοιράζονται. 
Η νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα
Η επερχόμενη ευρωπαϊκή οδηγία προστασίας δεδομένων θα ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά στη διακυβέρνηση δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις γύρω από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να εισάγουν αυστηρότερους κανόνες συμμόρφωσης. Αυτό αποτελεί πρόκληση ακόμα και για τους πιο ενημερωμένους και έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πολυπλοκότητα γύρω από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών και την αύξηση του κόστους. Ωστόσο όλο αυτό είναι απαραίτητο για τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τις πραγματικές δυνατότητες του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Έτσι θα μπουν προτεραιότητες και κατάλληλες εγγυήσεις που θα εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η εξέλιξη στο τοπίο των απειλών

Το επίπεδο πολυπλοκότητας που στο παρελθόν συνδέονταν με επιθέσεις κρατικής χορηγίας θα φανεί έντονα σε επιθέσεις lonewolf. Ο αριθμός των ομάδωνhacking που διεξάγουν υπερσύγχρονες στοχευμένες επιθέσεις θα θολώνει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της κοινής εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και των στοχευμένων επιθέσεων. Θα δούμε όλο και περισσότερες συγκρούσεις στον «πραγματικό κόσμο» να παίζουν το ρόλο εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, με νέα,  πολιτικά κίνητρα και νέους αναδυόμενους παίκτες.
Επιθέσεις κατά παραγγελία
Οι στοχευμένες επιθέσεις σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις θα γίνουν ακόμη πιο στοχευμένες, λόγω του αυξανόμενου επαγγελματισμού των ομάδων hacking. Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους και να έχουν τον έλεγχο της ασφαλείας, οι επιθέσεις θα σχεδιάζονται πλέον ανάλογα με το σκοπό που θα θέλουν να επιτελέσουν. Κάθε θύμα θα έχει έναν μοναδικό C&C server, νεότευκτο malware και διάφορους φορείς επιθέσεων. Αυτό θα καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την ανίχνευση των επιθέσεων με απλούς δείκτες IoC – Indicators of Compromise καθώς θα απαιτούνται προηγμένες μέθοδοι συσχέτισης μεταξύ βιομηχανιών και χωρών.
«Οι ομάδες hacking θα βελτιώνονται συνεχώς καλύπτοντας τα ίχνη τους και αποσπώντας την προσοχή μακριά από τους στόχους τους. Θα εφαρμόζουν καλύτερα την ασφάλεια λειτουργίας σε υποδομές backend κάνοντας τα takedowns και την αναγνώριση των κλεμμένων δεδομένων και την απόδοση τους, ακόμα πιο δύσκολη. Για την αποφυγή της έγκαιρης ανίχνευσης, θα χρησιμοποιηθούν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες με το πρότυπο SSL καθώς και κοινά cybercriminal Trojans θα αναπτυχθούν για να εναρμονιστούν με τις μαζικές παραδοσιακές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο». (Candid Wueest, Ερευνητής απειλών)
«Η εξέλιξη αυτή θα πυροδοτήσει αυξημένη διαφάνεια και συνεργασία στο χώρο του SecurityAnalytics. Θα χρειαστεί σίγουρα ένα χρονικό διάστημα μέχρι να γίνουν όλα αυτά, αλλά το 2016 αναμένουμε να δούμε μια αύξηση στη διανομή ανώνυμης τηλεμετρίας ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό να προκύψουν μερικές ενδιαφέρουσες νέες εταιρικές σχέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ». (Darren Thomson, CTO και VP of Technology, EMEA)
Άνοδος του ψηφιακού ransom
«Οι απάτες εκβιασμού θα συνεχίσουν να αυξάνονται σε δημοτικότητα, αφού είναι κερδοφόρες, σχετικά απλές και προσφέρουν εκδικητική ψυχαγωγία για όσους επιδιώκουν επιθέσεις για πλάκα και όχι για κάποιο οικονομικό όφελος. Το Crypto ransomware θα αυξηθεί, κρατώντας τα δεδομένα ως λύτρα επιστροφής. Ωστόσο θα δούμε επίσης ανάπτυξη και σε περιπτώσεις όπου ένας εισβολέας απειλεί με δημόσιες αποκαλύψεις. Οι περιπτώσεις αυτές θα είναι παρόμοιες με τα νεότερα στελέχη του Chimera ransomware ή τις περιπτώσεις μετά την παραβίαση Ashley Madison. Για τις επιχειρήσεις περιμένουμε ότι το blackmail θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στις παραβάσεις». (Candid Wueest, Ερευνητής Απειλών)
Ρωγμή στην ασφάλεια των κινητών
Ο αριθμός των νέων μορφών Android malware είναι πιθανό να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ή και να αυξηθεί περαιτέρω. Με όλο και περισσότερες λειτουργίες, όπως διακριτικά ελέγχου ταυτότητας, επιχειρησιακές εφαρμογές, πληρωμές και άλλες λειτουργίες, φαίνεται ότι τα έξυπνα κινητά και γενικότερα οι φορητές συσκευές θα είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχος για τους επιτιθέμενους. Είναι πιθανό να δούμε αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά των εφαρμογών, ενώ αρκετές εταιρείες θα επικεντρωθούν στο να κάνουν δυσκολότερη την παραβίαση των λειτουργιών του συστήματος.
Οι παραβιάσεις σπάνε ταυτότητες
Λόγω του τεράστιου όγκου των παραβιάσεων το 2015,οι οργανισμοί μπορεί να δουν το σύστημαlogin/passwordπου γνωρίζουμε ως σήμερα να είναι σπασμένο και θα επιθυμούν να αλλάξουν αυτό το σύστημα. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων(2FA), ειδικά εκείνος που απαιτεί όχι μόνο κάτι που ο πραγματικός ιδιοκτήτης γνωρίζει, π.χ., έναν κωδικό πρόσβασης, αλλά και κάτι που μόνο αυτοί έχουν, για παράδειγμα, το κινητό τους τηλέφωνο, θα γίνει πλέον ένα σύνηθες φαινόμενο. Τα βιομετρικά συστήματα θα αρχίσουν επίσης να εξελίσσονται σε πιο περιεκτικές και ώριμες λύσεις. Θα αρχίσουμε να ακούμε επίσης για “ECG-based identification” και “vein matching” καθώς συνειδητοποιούμε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι αρκετά εύκολο να αντιγραφούν.
Κοιτάζοντας προς την ασφάλεια το 2016 και μετά 
Ασφάλεια από το σχεδιασμό για τη ρομποτική
Τα ρομπότ θα αναλάβουν πολλές καθημερινές εργασίες και καθήκοντα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διασφάλιση από την σχεδιαστική ακόμη προσέγγιση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ο προγραμματισμός τους, η αναβάθμιση και η ταυτοποίησής τους, έτσι ώστε το περιβάλλον στο οποίο θα εξελιχθεί  η παραγωγή τους να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και να αποφευχθούν πιθανές απειλές σε μεταγενέστερα στάδια.
3D City Modelling
Οι αληθινά, «έξυπνες» πόλεις είναι ακόμα μακριά, αλλά ο σχεδιασμός και προγραμματισμός αυτών των μελλοντικών χώρων θα προχωρήσει αρκετά, μέσα στο 2016.Οι πρώτες εφαρμογές της τεχνολογίας στον τομέα αυτό θα είναι καθηλωτικές και παραμετροποιήσιμα τρισδιάστατα μοντέλα των μελλοντικών πόλεων θα επιτρέπουν σε σχεδιαστές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να βιώσουν μελλοντικά σχέδια μέσω εικονικής πραγματικότητας. Αυτό επίσης απαιτεί μια εγγύηση από σχεδιαστική προσέγγιση.

, , , ,

Το δημοφιλεστερο τεχνολογικο blog. Ειδησεις και σχολια για τα καλά νεα της τεχνολογια από την πλευρα των χρηστων.

Related Posts with Thumbnails

FACEBOOK

Social Icons

Sample Text

Followers

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ FREEGR

ΤΟ FREEGR.GR ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Simple Post

Simple Post 2

New Carousel

Mag Post 2

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Labels

1080p 128bit 12Ghost 12MP 1821 1TB 1Teraflop 2012 22nmSRAM 24Mbps 24Mpbs 24W 25Gbps 25nm 28η Οκτωβρίου 28nm 32bit 32nm 3alityDigitalLLC 3D 3E 3G 3G.Nokia 3GHSDPA 3nm 3way 45nm 4890 4890x2 4GB 55nm 5800 5D 5G 5TB 64-bit 64bit 65nm 6core 6MBcache 790GX 7gBPS 80HDD 890FX 9150e 920Core7 936 945GSE 9600GT 9800GT αγορά ΑΕΠΙ Αεροπορία Αθήνα Αινστάιν ακρίβεια ανακύκλωση ανάπτυξη ανεργία άνθρωπος ανταγωνισιτκότητα απάτη απόδοση άρωμα ασύρματα ασφάλεια ασφαλιστικό αυξήσεις αυτοκίνητα βιβλία βίντεο βιομηχανία Βουλή Γη γιορτές Γκόρ γονείς γραφειοκρατία Δ.Ε.Η Δ.Ε.Η. δαιδίκτυο δεδομένα Δήμοι δημοκρατία δημόσιο δημοσιογραφία δημοσκόπηση διαδικτυο διαδίκτυο διαδίτκυο Δίας διάστημα διαφήμιση Διαφθορά δικαιοσύνη δίκτυα δικτύωση δίτκυο δρόμοι Δωρεάν Ε.Ε. Ε.Ε.Τ.Τ Ε.Ε.Τ.Τ. Ε.Ε.Χ.Ι Ε.Μ.Π Ε.Ρ.Τ Ε.Υ.Π. έγκλημα ΕΔΕΤ ΕΕΤΤ Εθνική ειδ ειδησεις ειδήσεις ειδήσιες εικόνα έκθεση εκπαίδευση εκπομπές έκφραση ελευθερία Ελλα΄δα Ελλάδα Ελλλάδα εμπόριο ενεργεια ενέργεια ενημέρωση Ένωση καταναλωτών ΕΠΑΚ επιδόσεις επικοινωνία επικοινωνίες επιστήμη επιστημονική επιχειρήσεις έρευνα έρωτας ευκρίνεια ευρυζωνικά ευρυζωνικότητα Ευρώπη ζωή Η.Π.Α Η.Π.Α. ηλεκρονικό ηλεκτρικά ηλεκτρονική ηλεκτρονικό ηλιακός θερμότητα Θεσσαλονίκη ιδιοκτησία ιδωιτικότητα Ιμια ΙΝ.ΚΑ ίνες Ιντερνετ Ιντερνέτ Ιστορία Κ.Π.Σ καινοτομία καιρός κάμερεςς Καρβέλας καρκίνος καταναλωτές καταναλωτής κβαντική Κίνα κινητά κλησεις κλήσεις Κλώνος κοινωνία Κομισιόν Κόσμος Κράτος κρίση κριτική κρυπτογράφηση Κυβέρνηση Κυπαρισσία Λαζόπουλος λειζερ λιμάνια λογισμικό μέλλον μεσσηνία Μετρό ΜΙΤ μουσική μπαταρίες Μπουκοτάζ νεα νέα νεολαία νοημοσύνη νοικοκυριά Νόμπελ Ειρήνης Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Ε. Ο.ΤΕ. οθόνες οικογένεια οικολογία οικονομία οικοσύστημα Ολυμπιάδα ΟΟΣΑ οπτικές ΟΤΕ Παιδεία παιδιά παιχνίδια Παρατηρητήριο Παρελάσεις πειρατεία πειρατία περιβάλλον περιεχόμενο Περιφέρειες πιστωτικές Πλανητάριο Πληροφορία Πληροφορική πνευματική ποδόσφαιρο πολιτεία πολιτική πολιτικοί πορνό πορνογραφία Ρ.Α.Ε Ρ.Α.Ε. ράδιο ραδιόφωνο ρομπότ Ρουσσόπουλος Σ.Δ.Ι.Τ. ΣΑΕ ΣΑΠΤΕ σάτυρα σέξ Σηφάκης σπορ ΣΥ.ΡΙΖ.Α Σύμπαν σχολεία σχολείο σψιφι σωματίδιο ταινίες τεχ τεχνητή τεχνολογία τηλειατρική τηλεόραση τηλεπικοινωνίες τηλεφωνία Τουρισμός Τουρκία τράπεζες Τρίκαλα υγεία υπολογιστές υπολογιστής υπουργεία Υπουργέια φακελλάκι φαντασία φορ φορητοί φορητός φορτιστής φτώχεια χάκερ χειρόγραφα Χριστούγεννα ψηφιακά ψηφιακές ψηφιακή ψηφιακό A.E.P.I A.I a100fm ABL academy accurancy Acer activephase Adamo add add/remove Adobe AdobeFlash ADSL ADSLtech Advancedclock advent alcatel AM2+ AM3 AMD AMD64 AMDPuma amilo AMOLED AND Android anonymous Anti-shock antializing antivirus API Aplle apple applications APU archos ArmCortex army Arrandale Arthas Aspire4930 aspireone AsRock asus AsusTurboVEVO athens AthlonNeo AthlonX2 AthlonX3 AthlonX4 ATI ATIHDMI ATIMobilityHD ATIRadeon ATIRadeonHD Atom Atom330 AtomDuo audio avast avatar AVI Avivo Azure Backup bandogo bandwidth battery BD Beijing2008 benchmarking Bigbang bing bios BIOSTAR BIT Bizzard blackberry blackcaviar blackedition Blizard Blizzard bloggers blogs Bluetooth BluRay Bly Ray BMW Bobcat boeing bootable browser browsers BSA BT BT2.0 bug bugs BumpTop C.E.S. cache caching Caipella calc Calfeine Callibration Calpella camcorders capcom car carPC Catalyst ccleaner CE3100 Cebit CeleronD Cell Centrino2 Centrinoduo CEO CERN ces championship chat chem CherryPal chipset ChipsetH57 Chrome530gt ChromeOS Cisco Clarke cleanup ClearCMOS clockgen cloneDVD cloning cloud cloudpc cmd cmputing codecs Columbus com commodore comodo Compal computex computing concept conferences Congo conn-xTV Connection controlpanel cooler core core2duo Core2Extreme Core2Quad corei3 corei5 Corei7 Corei7Extreme corei9 CoreVpro Corsair COSMOTE cpu cpu-gpu Creative creditcard CRM CrossfireX crucial CSRF cuda cybercrime cypress D-Link Danube DART data datacenters DataTraveler DDR1066 DDR1333 DDR3 DDR4 Debian dekstop Dell demo deneb desktop Developer Devicestage Devilsmaycry4 dfi digital DigitalPro DirectX DirectX11 Displayport domain Dot doubleplay DowJones downloads DraftN Dragonplayer Drive Drivermax drivers drives DSLAM DSLR DTE DTN dualboot dualchannel DualcoreNehalem DualDVI DualGPU dualslot Dunnington DVD DVI DX11 dynabook e-commerce e-mail e-shop E.E. E3 E72 E8100 Eλλάδα EAH5850 ebay ebook eCPU EDGE EeePC EeepC1101HA EeepcT191 EETT efficiency EFI embedded emulators EN9500GT encoding energyeficient ericsson ESA eSata Ethernet Euro2008 Europe event Everex eVGA expansionpack explorer Extreme Eyefinity F6V-C1 Facebook Facebook news Facebook.internet fallout3 Fansink farcry2 FBCcache Fermi ferrariOne festival FFTH FIFA fileden filedropper filehosting files filesharing filters Finalfanatacy Firefox FireGL8650 firewall firewire800 fixes flashplayer flexible FlexiISN Flickr Flock fm Ford format Forthnet Forum FOXCONN fps framerate freegr freegr.gr Freescale frree FSB1066 FTC FTTH Fujitsu fujitsu-siemens FullHD Fusion future fx5800Quatro G-Force G300 G41 GA780SLi-DS5 gadgets gadgets tech Gameconvetion gamepad gamepay gameplay gamers games gaming gaming tech Gates Gbps GDDR3 GDDR5 Geforce Geforce220 Geforce260 Geforce9500GT Geforce9800GTX Geforcegtx280 Geforcegtx295 Geforcegtx465 Geforcegtx480 gigabit Gigabyte Gingle Glaciator globe gmaes GodofWar goldfamers Google google.tech GoogleChrome Gparted GPCPU GPRS GPS GPU gr GrandTheftAuto graphics Grass greece Greeenpower greeksubs GreenIT GSMA GT295 GT300 GTC260 gtx280 GTX295 GTX460 GTX680 Gulftown Gyy H55 hack hackers hacking hard hardcore harddrive hardwar hardware havok HCDP HD HD-DVD HD3300 HD5870 HDD HDDVD HDMI HDstreaming HDTV HDvideo Hellenic Hellenictask Hellug hgh definition highdef Hitachi hitech HMX-U10 HOL homecinema hotspot HP HPIpaq914 HSDPA HTC HTCShift HTML5.0 HTPC Huawei Hydra HydridCrosffire HydridSLI HydridSSD Hynix HyperThreading Hypertransport3 HyperXT1 I.E. I.E.8 IBM ICANN IDC IdeapdS10 Idemitsu IDF Idle IEDM IEEE IFA IFA2008 IFPI IGP Iinternet IMAGINECup imdb Inel infoquest Infosystem Intel Intel.Quad Intel945GC Intel945GSE IntelA110 IntelAtom IntelCoreDuo IntelCorei7 INTELGMAX4500 Intelmatrix IntelX58Express interface intern internet internet.E.U. internetexplorer internetradio Internettablet ION ION2 IP ip adress IPν6 iPad iphone iPlayer ipod iptv ipv6 ISP ISP. Ispironmini12 Itanium itnel Java JoliCloud K10 KatanaGTI kde-pim KDE4.1 keyboard kids Kingston Kmail Kmetalgate Konami L3cache lanparty laptop Larrabe laser law layer LCD LED Lenovo Leo LG li-ion Liano LifeSpace lifestyle Lightframe LightPeak links Linksys LiNUX live Livemesh livemessenger liveTV LLU logitech Loop LTE Lynnfield M.I.T. M93 M97 MacOS MAD Mai mainstream malware marketing matrixGTX285 Matsushita MaximusIIIFormula Mbit Meego memory messaging mews MI5remote MicroATX microSD microsoft MicroUSB MID MID. minibook mininova miniPCIe minis Mio miroamer MIT MKV MMOGs MMORPG MOBIL mobile Mobile945GM mobileWiMax mobility Moblin mobo mobos mobos785hipset models monos montevina moorestown Morph motherboard motorola mousepads movies mozilla mp3 mp3players mp4 MPEG-1 MPEG-4 Mpps msi msic msn multi-GPU multicore Multimedia Multiplayer multiplier multithreating multitouch music mybook mybookmirror myphone myspace Myunistaller NAND Nano nanotechnology NASA NASDAQ nature NC10 NEC Nehalem NeoX2 NetbookNB100 netbooks netops new news news tech Nexus NFL nForce nforce 790i nforce780 ning nintendo nokia Northbridge notebooks NSN Nvidia NvidiaGF100 NvidiaSLI nviroment Nvision2008 NVRAM Nymonyx O.T.A. O.T.E OCZ office2007 office2010 office2012 Okteta OLED OLEDTV OLPC on line online OnTelecom Open source OpenGL Openoffice3.0 Opera Operton Origami OTE OTE.ADSL Otenet overclocking Ovistore oxconn Oympic p2p P45 P55 P57 P67 P6TD Deluxe PackardBell Packet pad panasonic partition patch Pavillion pc PCB pci express pci express 3.0 PCIe PCIExpress PCIslots PDA pdf peace Penryn pentium4 pentiumE pentiumSU2700 performance PES2009 PES2010 pestaola Phenon PhenonIIX4955 PhenonX2 PhenonX49950 PhenonX6 Philips phising Phoenix phone photo Photoshop Physx PineTrail Pineview Pioneer piracy platters Playstation Playstation3 PMP portal Poulsbo power powercolor Powergate PRAM press-gr PrivateFolder procesors processlasso processors projectors proxyserver PS3 pspGo PSU Puma Q57 q9100 Qcard QPI quadchannel Quadcore QuadSLI Qualcomm Quanta Quest quicklock quicstart QVGA R800 RadeonHD Radeonhd3650 RadeonHD4830 RadeonHD4870X2 RadeonHD5830 radio radio936 Raid RAM rapidshare RealD3D Realtek recovery registry retail Ribbon riping robot rootkit router RTM RV740 RV770 rv770le RV790 RV870 S3Graphics s60 s60 touch Sabine Safari samsung sandisk Sandy SandyBridge SaoPaolo SAP Sapphire SAS sata sata3.0 SATA3.0Gbps SATA6.0Gbps school SciB science scifi Seagate search searching secure security Server2008 servers serversHTAsist services setfsb setiHome sex sfc shadermodel shaderr sharing sharp Shirt shoutcast sidebar Siemens sites skype SleepnGharge SLI SLI2 Smarconnect smartphone sms SO-DIMM SOAP soccer social networking socket socket775 software SOHO SOI Solaris son sonata Sony sony ericsson Sonyericsson sot sound sp1 sp2 sp3 space speed Speedstep Spider Sports Sprint spyware ssd SSE4.2 SSL start starwars steppinh/ModelSLAEN stream streaming Strike stuff subnotebook subnotebooks suggest Sun superleague superPC SuperRV770 surface suse symantec symbian sytemtray T101H t91 tablet TB TDD9000 TDP tech tech.news tecn Tegra2 Tegra3 Tellas terraflops Tesla tessellation TFT THQ Thuban thunderbolt timeline timings tips Tohiba tomorrow torrent Toshiba touchscreen Touchsmart touchUI Trillian Triple-SLI TriplechannellDDR3 tripleplay tripleSLI trojan truevision Tuning Turboboost turbocore Turbomemory TurboV TurionX2Ulra tutorial TV Tvout tvtuner tweaking twitter U.S.A. ubuntu UE40B6000 UEFA UEFI ugo Ui ultraportable UMPC UMTS Unisus univercity update updates url usa USB 3.0 USB2.0 USB3.0 USBflash VaioF VaioP VaioX VaioZ VDSL VEMUS Venus VIA vibering video Viewsonic virtualDub virtualization virus Vision Vista VistaSP2 visualstudio vivodi VlcPlayer vLite VMD vodafone Voip VoltageTweak Waffer watercooling WD web webcam WebOS websurfing westmere WHDI wi-fi wi-max widescreen widgets WiFi WiGig.wireless Wikipedia WilCharge WiMax Windows windows10 windows7 windows8 WindowsIstaller windowsmobile Windowsresize Windowsvista WindowsXP wireless WirelessHD wirelless WMC wordpress works workshop world worms Wow write WWF x18-m x25-m X380 X49530e X58 xbox360 XD1 Xeon7400 XeonX7460 XFX XML Xnote110 XP XPERIA X1 XPERIA X1 QWERTY XPERIA X10 Xtreme xxx Yahoo Youtube Yukon Z530 zune

2 Column Post

Translate

Mag Posts

Combined Post

Combined Posts 2

Video Posts