Τελευταίοι...από τους τελευταίους η ψηφιακή Ελλάδα!


Την καθυστέρηση που υπάρχει στην υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες -αλλά ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο- επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σε εισήγησή του που συνέταξε και απέστειλε στους πολιτικούς αρχηγούς, υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα σύστασης υπουργείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο κείμενο της εισήγησης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα:
Καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην Ευρώπη, όσον αφορά στη διείσδυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα νοικοκυριά, όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για τον κλάδο των επικοινωνιών.
Βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρ. Ένωση των 25 όσον αφορά στη διείσδυση του Διαδικτύου με ποσοστό 22,7% σε σύγκριση με το 46,7% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (i2010 Αnnuαl Report Greece, 2007).
Είναι στην τελευταία θέση στην ΕΕ των 27 όσον αφορά στη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων με ποσοστό 6,84%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το αεξάμηνο του 2007.
Είναι αρκετά κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου όσον αφορά στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς μόλις το 8% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο με το Δημόσιο έναντι 13% στην ΕΕ των 25.
Παρουσιάζει εντυπωσιακά χαμηλές επιδόσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο (7,7% των εταιρειών δέχονται ηλεκτρονικές παραγγελίες έναντι 13,9% στην ΕΕ και μόλις 14,3% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές έναντι 37,9% στην ΕΕ των 25)
Καταλαμβάνει την 31η θέση στον συνολικό δείκτη απόδοσης στην καινοτομία, όπως προκύπτει από το European Innovation Scoreboard, πίσω και από νέα μέλη της ΕΕ, ξεπερνώντας μόνο την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Υποβιβάστηκε στην 48η από την 46η θέση στο δείκτη δικτυακής ετοιμότητας (Networked Readiness Index) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2006-2007 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

About Freegr network

0 Post a Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.