Στα Δικαστήρια η Ελλάδα εκ νέου για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια


Προσφυγή κατά της Ελλάδας αποφάσισε εκ νέου η Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας την επιβολή χρηματικού προστίμου για τη μη συμμόρφωση της χώρας με προηγούμενη καταδικαστική απόφαση στα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια. Αναλυτικά, η Επιτροπή εισηγείται την επιβολή ενός κατ' αποκοπή προστίμου ύψους 3,5 εκατ. ευρώ και ενός ημερήσιου προστίμου ύψους 31.798 ευρώ.
Στις 26 Οκτωβρίου 2006 το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε με απόφασή του ότι ο ελληνικός νόμος 3037/2002 που απαγορεύει την εγκατάσταση και λειτουργία όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών παιχνιδιών ψυχαγωγίας και όλων των παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο εκτός των καζίνων, συνιστά παράβαση εκ μέρους της Eλλάδας της οδηγίας 98/34/EK.
Στις 27 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα ζητώντας της να εφαρμόσει εντός δύο μηνών την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να άρει τις απαγορεύσεις στις συσκευές για παίγνια. Με τη σημερινή της απόφαση η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν εφάρμοσε την απόφασή της του Ιουνίου και ως εκ τούτου πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την επιβολή προστίμου.

About Freegr network

0 Post a Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.