freegr.gr

Ημερίδα Δικτύωσης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα για το οικοσύστημα διαστημικής της χώρας με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την ένταξή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Η Ημερίδα Δικτύωσης, που διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το si-Cluster, η Ένωση Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και το Corallia, είχε πάνω από 250 συμμετοχές από 100 φορείς και 52 παρουσιάσεις. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα παρουσιάσεων, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα επιτεύγματα και τις εξελίξεις, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας στον τομέα του διαστήματος μέσα από οκτώ θεματικές: μικροηλεκτρονική για το διάστημα, λογισμικό για διαστημικές αποστολές και δορυφόρους, testing, προηγμένα υλικά και δομές, ρομποτική και αυτοματισμοί, δορυφορικές τηλεπικοινωνίες & συστήματα/εφαρμογές επίγειων σταθμών, υπηρεσίες/εφαρμογές παρατήρησης της γης, διαστημικές αποστολές & επιστημονική έρευνα/pure science.
Οι συμμετέχοντες από τους σημαντικότερους φορείς του κλάδου προσήλθαν με πρωταρχικό στόχο τη διασύνδεση επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του διαστήματος και τη διερεύνηση των συνεργασιών μεταξύ των φορέων τόσο εντός όσο εκτός δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), με έμφαση στη δημιουργία ανταγωνιστικών συμπράξεων, την υποβολή καινοτόμων προτάσεων και την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περίπου 150 στελεχών από τον επιχειρηματικό χώρο, 60 περίπου εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και άνω των 40 συμμετεχόντων προερχόμενων από φορείς της Πολιτείας και λοιπούς οργανισμούς. Στην εκδήλωση συζητήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για το διάστημα με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η αποσαφήνιση των ρόλων με στόχο την κοινωνική αποδοτικότητα και την περαιτέρω αξιοποίηση των οφελών της συμμετοχής της χώρας ως πλήρες κράτος-μέλος της ESA (π.χ. ραγδαία ανάπτυξη στην απόδοση μεγεθών όπως η γεω-επιστροφή) και οι συνεργασίες όχι μόνο μεταξύ φορέων του διαστήματος στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και με οργανισμούς εκτός του διαστημικού χώρου, που λειτουργούν ως επιταχυντής σε αυτή την προσπάθεια. Το ενδιαφέρον επεκτάθηκε πέρα από τον ρόλο των διαστημικών τεχνολογιών στην ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης και στη συνεισφορά τους ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών.
Η ροή της εκδήλωσης, με τις ομιλίες και με επιστέγασμα τις ενότητες αφιερωμένες αποκλειστικά στη δικτύωση, ενθάρρυνε την ανταλλαγή ιδεών, θέτοντας τη βάση για κοινές προσπάθειες για εφαρμοσμένη έρευνα, μελλοντικές συνεργασίες, και καινοτόμες ιδέες. Αναδείχθηκε η ανάγκη υποστήριξης της στρατηγικής διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, που είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας στο πεδίο των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

About Freegr network

0 Post a Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.