athens

Επίκειται κύμα εξαγορών στην τεχνολογία το 2017

Κλάδος με ιδιαίτερη κινητικότητα σε επίπεδο επιχειρηματικών συμφωνιών, που αφορούν συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ&Ε), θα παραμείνει και το 2017 αυτός της τεχνολογίας. Για την ακρίβεια, το 54% των εταιρειών της τεχνολογίας σχεδιάζει μια συμφωνία συγχώνευσης ή εξαγοράς τους επόμενους 12 μήνες. Ο τομέας της τεχνολογίας συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς με την ισχυρότερη διάθεση για εξαγορές το επόμενο δωδεκάμηνο. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ, η οποία διεξήχθη μεταξύ 1.700 στελεχών σε 45 χώρες, ο πιο κινητικός κλάδος είναι αυτός των καταναλωτικών προϊόντων και του λιανεμπορίου (71% των επιχειρήσεων σχεδιάζει μία συμφωνία), των προϊόντων μεταποιητικής βιομηχανίας (60%), της υγείας (56%), της τεχνολογίας (54%), της αυτοκινητοβιομηχανίας (54%) και του πετρελαίου και φυσικού αερίου (52%). 
Όπως διαπιστώνει η έρευνα (Global Capital Confidence Barometer), πάνω από τις μισές επιχειρήσεις παγκοσμίως (57%) προσδοκούν ότι θα επιδιώξουν ενεργά συμφωνίες κατά τους επόμενους 12 μήνες - το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην επταετή ιστορία του Βαρομέτρου της ΕΥ.
Παρά τη νέα οικονομική αβεβαιότητα, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών, διεθνώς, αναμένεται να ενισχυθεί το 2017. Μάλιστα, πάνω από το 90% των στελεχών αναμένει ότι η αγορά των Σ&Ε θα βελτιωθεί ή θα παραμείνει σταθερή κατά το επόμενο έτος, ενώ λιγότερο από το 10% αναμένει συρρίκνωση του αριθμού των υπό εξέλιξη συμφωνιών, κατά το ίδιο διάστημα. 
Μικρότερες στοχευμένες συμφωνίες
Σε ποιοτικό επίπεδο, οι μεγάλες συμφωνίες (megadeals) παραμένουν μία στρατηγική επιλογή για τις επιχειρήσεις, ωστόσο η επικρατούσα τάση στις Σ&Ε εστιάζει σε μικρότερες, πιο έξυπνες συμφωνίες, καθώς οι επιχειρήσεις διευρύνουν τις αναζητήσεις τους για start-ups και ταχείας ανάπτυξης εταιρείες καινοτόμου τεχνολογίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 49% των επιχειρήσεων έχει - κατά μέσο όρο - περισσότερες από πέντε συμφωνίες σε εξέλιξη, ενώ πάνω από τις μισές επιχειρήσεις αναμένουν να ολοκληρώσουν συμφωνίες μεταξύ $250 εκατ. και $1 δις. Πάνω από το 90% των στελεχών αναμένει ότι η δεξαμενή συμφωνιών τους θα παραμείνει σταθερή ή θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών.
“Τα ολοένα και πιο ασαφή όρια μεταξύ των τομέων της οικονομίας και η μίξη των κλάδων, αποτελούν έναν αυξανόμενα σημαντικό καταλύτη του τοπίου των Σ&Ε, καθώς οι επιχειρήσεις διεισδύουν σε παραπλήσιους ή και ανεξάρτητους κλάδους”, αναφέρει η έρευνα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι παράγοντες, που επικαλούνται περισσότερο οι επιχειρήσεις αναφορικά με διακλαδικές εξαγορές, είναι η αντίδραση στις κινήσεις του ανταγωνισμού, η επιθυμία απόκτησης νέων πελατών και η επέκταση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (όλα στο 19%).    
Το Brexit
H μελέτη διαπιστώνει ότι η Μεγάλη Βρετανία υποχωρεί ως κορυφαίος επενδυτικός προορισμός, καθώς η αβεβαιότητα κάνει πιο πολύπλοκη τη διαδικασία διασυνοριακών συμφωνιών. Μάλιστα, η μελέτη επισημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της έρευνας, η Μεγάλη Βρετανία δεν βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων πέντε επενδυτικών προορισμών, καθώς οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γερμανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, είναι οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί για συμφωνίες.
“Γεωπολιτικά και μακροοικονομικά ζητήματα διαφόρων μορφών - από τις νομισματικές διακυμάνσεις, μέχρι τη μείωση των εμπορικών ροών - αποτελούν μια αυξανόμενη πηγή ανησυχίας για τα στελέχη των επιχειρήσεων παγκοσμίως”, σύμφωνα με την έρευνα. “Η τάση αυτή ενισχύει τη διάθεση για συμφωνίες, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν τις ταχύτερες οδούς προς την ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον χαμηλού ΑΕΠ”, αναφέρει χαρακτηριστικά. “Το Brexit αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της έξαρσης των γεωπολιτικών αλλαγών, οι οποίες εντείνουν την πολυπλοκότητα των διασυνοριακών επενδύσεων”, τονίζει η ΕΥ. Εκτιμούμε ότι, μακροπρόθεσμα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανακάμψει ως κορυφαίος προορισμός Σ&Ε, ωστόσο η βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα που επικρατεί αποτελεί ευκαιρία ανασύνταξης για τους επενδυτές. 
Στην Ελλάδα
Λιγότερο ενθαρρυντική είναι η εικόνα για την Ελλάδα, όσον αφορά στην οικονομία. Μόνο το 6% των στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων εκτιμά ότι η κατάσταση της εγχώριας οικονομίας βελτιώνεται, έναντι 8% τον Απρίλιο και 32% τον Οκτώβριο του 2015, ενώ το 45% αναμένει επιδείνωση και το 49% σταθεροποίηση. Αντίστοιχα μειωμένη είναι η αισιοδοξία, τόσο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα εξάμηνα, όσο και με το διεθνές δείγμα, όσον αφορά στην κερδοφορία, τις προοπτικές της χρηματαγοράς και την πιστοληπτική διαθεσιμότητα. 
Το 76% των Ελλήνων συμμετεχόντων εκτιμούν ότι οι ευκαιρίες εξαγορών βελτιώνονται ή παραμένουν σταθερές, ενώ το 79% εξετάζει τουλάχιστον τρεις πιθανές συμφωνίες Σ&Ε. “Ωστόσο, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν εμφανίζονται το ίδιο αισιόδοξες ως προς τις προοπτικές επιτυχούς ολοκλήρωσης των συμφωνιών αυτών, ενώ το ποσοστό, όσων εκτιμούν ότι θα επιδιώξουν ενεργά Σ&Ε στη διάρκεια του επόμενου έτους, μειώθηκε από 50% τον Απρίλιο, σε 26% τον Οκτώβριο”, τονίζουν οι συντάκτες της μελέτης.

About Freegr network

0 Post a Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.