Σε έναν κόσμο όπου κάθε μας κίνηση φαίνεται να παρακολουθείται, να αναλύεται και να κατηγοριοποιείται, λίγα είναι τα πράγματα που παραμένουν ιδιωτικά. Τι θα γινόταν όμως αν ακόμη και τα πιο βασικά χαρακτηριστικά μας, όπως το πρόσωπο, αποκάλυπτε λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι είμαστε και τι πιστεύουμε;

Μια πρωτοποριακή νέα μελέτη δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να είναι σε θέση να κάνει ακριβώς αυτό, να προβλέψει δηλαδή τον πολιτικό προσανατολισμό ενός ανθρώπου αναλύοντας τίποτα περισσότερο από μια ανέκφραστη φωτογραφία του.

Στόχος της έρευνας, που δημοσιεύθηκε στο American Psychologist, ήταν να διερευνηθεί εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της δομής του προσώπου και των πολιτικών πεποιθήσεων ενός ανθρώπου.