Το κουάρκ σαν θεμελιώδες συστατικό της ύλης

Εισαγωγή

Στις αρχές της δεκαετίας του ’30 οι φυσικοί νόμιζαν ότι είχαν ανακαλύψει όλο τον ατομικό κόσμο. Τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια καθώς και μερικά ακόμη σωματίδια που είχαν βρει έδιναν την εικόνα ενός τακτοποιημένου, οργανωμένου σχεδίου. Αλλά 30 χρόνια αργότερα η ειδυλλιακή αυτή εικόνα είχε χαθεί μια για πάντα. Οι φυσικοί βρέθηκαν να έχουν στα χέρια τους ένα τεράστιο πλήθος σωματιδίων, περίπου διακόσια σωματίδια, που είχαν ανακαλυφθεί, και προσπαθούσαν να τα κατατάξουν σε ομάδες για την καλύτερη εξήγησή τους. Συγχρόνως προσπαθούσαν να βρουν μοντέλα που θα μας έλεγαν πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα θεμελιώδη δομικά υλικά του σύμπαντος.
Το Καθιερωμένο Μοντέλο στοιχειωδών σωματιδίων περιλαμβάνει τα 12 βασικά φερμιόνια και τα 4 βασικά μποζόνια.. Έξι από τα σωματίδια στο Καθιερωμένο Μοντέλο είναι κουάρκ (σε μωβ χρώμα). Έξι σωματίδια είναι λεπτόνια. Κάθε μία από τις τρεις πρώτες στήλες σχηματίζει μια γενιά ύλης. Τα καφέ τετράγωνα δεξιά δείχνουν ποιό μποζόνιο (κόκκινο) ζευγαρώνει με ποιό φερμιόνιο (μωβ και πράσινο). Σημειώστε ότι οι μάζες ορισμένων σωματιδίων υπόκεινται σε περιοδική επανεκτίμηση από την επιστημονική κοινότητα.
Έτσι τα είχαν χωρίσει:
Πρώτον στα αδρόνια, που είναι όλα τα σωμάτια που αναπτύσσουν τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Τα αδρόνια χωρίζονται στα μεσόνια (που όλα είναι μποζόνια) και στα βαρυόνια (που όλα είναι φερμιόνια).
Δεύτερον στα λεπτόνια που είναι όλα φερμιόνια και που συμμετέχουν σε ασθενείς και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις κι όχι σε ισχυρές.
Tρίτον στα μποζόνια βαθμίδας, που είναι οι φορείς της ηλεκτρασθενούς δύναμης (+W, -W, Z).
Και τέταρτον στα γκλουόνια (από την ελληνική λέξη γλοιόνια-κολλώδη), που είναι οι φορείς της ισχυρής πυρηνικής δύναμης.
Την εποχή όμως αυτή η εισαγωγή των κουάρκ έφερε τέτοια πρόοδο στην Ατομική Φυσική που συγκρίνεται με αυτήν της ανακάλυψης του πυρήνα, το 1911, από τον Rutherford.

Εάν τα πρωτόνια και τα νετρόνια θεωρηθούν με μήκος 10cm, τότε τα ηλεκτρόνια και τα κουάρκ θα είναι λιγώτερο από 0.1 mm σε μήκος, ενώ το άτομο θα έχει διαστάσεις περίπου 10 km.

Η ταξινόμηση των σωματιδίων

Πολλοί θεωρητικοί φυσικοί στις αρχές της δεκαετίας του ’60 στην προσπάθειά τους να ταξινομήσουν τον μεγάλο αριθμό υποατομικών σωματιδίων που ανακάλυψαν είτε στην κοσμική ακτινοβολία είτε στα πειράματα που έκαναν με τους επιταχυντές της εποχής εκείνης, υπέθεσαν ότι αυτά μπορούσαν να αποτελούνται από μικρότερες μονάδες της ύλης, ώστε να υπάρχει κάποια συμμετρία στη Φύση.
Ο Murray Gell Mann κατά το 1964Έτσι, οι φυσικοί Murray Gell-Mann (Αμερικανός) και Yuvai Ne’enan (Ισραηλινός), το 1961, πρότειναν ότι κάτω από την πολυπλοκότητα της Φύσης, υπάρχει μία κρυμμένη συμμετρία, μια κρυμμένη απλότητα και έφτιαξαν δύο διαγράμματα, αρχικά, στα οποία τοποθέτησαν οκτώ μεσόνια και οκτώ βαρυόνια αντιστοίχως. Αυτά τα διαγράμματα τα ονόμασαν Eightfold Way (Οκταπλός Δρόμος) που είναι γνωστό και ως SU(3). Το όνομα αυτό λέγεται ότι το πήραν από μια αποφθεγματική ρήση του Βούδα: «Το Αριγιανό Οκταπλό Μονοπάτι». Αργότερα έφτιαξαν και άλλα διαγράμματα, στο ένα μάλιστα τοποθέτησαν 10 σωματίδια, που είχαν παρόμοιες ιδιότητες.
quarkmodel1
quarkmodel2
Σε αυτά τα ανωτέρω διαγράμματα τοποθέτησαν τα σωματίδια ανάλογα των κβαντικών τους αριθμών Ισοσπίν και Υπερφορτίου και πρόσεξαν ότι σχηματίζονταν και στα δύο παρόμοια οκτάγωνα. Στην πάνω εικόνα είχαν τοποθετήσει μεσόνια ενώ στην κάτω βαρυόνια. Αλλά στην περίπτωση, πάνω, των μεσονίων, σωμάτια και αντισωμάτια καταλαμβάνουν αντικρυστές θέσεις ενώ στην περίπτωση, κάτω, των βαρυονίων τα αντισωμάτια τους δεν βρίσκονταν στο ίδιο οκτάγωνο αλλά σε ένα άλλο, παρόμοιο, οκτάγωνο.
Όλα τα σωμάτια που βρίσκονται στην ίδια οκταμελή ομάδα, είχαν τους ίδιους κβαντικούς αριθμούς εκτός βέβαια του Ισοσπίν και του Υπερφορτίου. Επίσης τα μεσόνια είχαν σπιν μηδέν, ενώ τα βαρυόνια σπιν 1/2. Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλα τα σωματίδια της κάθε ομάδας αλληλεπιδρούσαν με όμοιο τρόπο.
Τα αποτέλεσματα όμως αυτά μπορούν να προκύψουν μόνο όταν τα σωμάτια υπακούουν σε μια συμμετρία ταξινόμησης μοναδιαίου χαρακτήρα όπως είναι η Ομάδα SU(3) (Special Unitary 3 διαστάσεων), η οποία προτάθηκε από τον Gell-Mann.
Η ταξινόμηση όμως αυτή θυμίζει την ταξινόμηση των χημικών στοιχείων στο Περιοδικό Πίνακα με βάση τον Ατομικό αριθμό, γι΄αυτό και η θεωρία αυτή λέγεται γεωμετρική. Και όπως ο Mendeleyev πρόβλεψε πολλά στοιχεία, άγνωστα την εποχή εκείνη που βρίσκονταν όμως σε ορισμένες θέσεις στο Π.Σ. , έτσι και στο οκταπλό αυτό σχήμα υπήρχαν σωματίδια άγνωστα την εποχή εκείνη, με γνωστούς όμως κβαντικούς αριθμούς, που αργότερα ανακαλύφθηκαν επιβεβαιώνοντας το μοντέλο του Οκταπλού Δρόμου.
Έτσι όταν προτάθηκε αυτή η σχηματική ταξινόμηση, υπήρχε ένα άγνωστο σωματίδιο σε μία θέση με σπιν 3/2, φορτίο -1, παραξενιά (παραδοξότητα) -3 και μάζα ηρεμίας 1.680 MeV. Το άγνωστο, μέχρι τότε, σωματίδιο ονομάστηκε Ω-, και ανακαλύφθηκε στον επιταχυντή του Brookhaven, αργότερα, το 1964, από τον τότε Γενικό Διευθυντή του, Νίκο Σαμίου.
Ομοίως όπως ο Περιοδικός Πίνακας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα έχουν δομή, έτσι και οι οικογένειες που προκύπτουν από την Ομάδα SU(3) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα στοιχειώδη σωμάτια (μεσόνια, βαρυόνια) πρέπει να έχουν δομή.
Ο ρόλος δηλαδή που έπαιξε η συμμετρία SU(3) ήταν να οδηγήσει τον Gell-Mann το 1964, στην εισαγωγή της ιδέας των quarks (από μια φράση του Ιρλανδού James Joyce, «Three quarks for Mr. Mark») για να δώσει την ένοοια των πιό στοιχειωδών σωματιδίων, των έσχατων δομικών λίθων για τα αδρόνια.
Υπήρχε όμως και μια άλλη σκέψη γι’αυτήν την ανακάλυψη. Επειδή η φύση των ισχυρών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα νουκλεόνια, από το 1930, ήταν μυστηριώδης, απρόβλεπτη και άγνωστη, έπρεπε τα νουκλεόνια να έχουν δομή ώστε η ισχυρή αλληλεπίδραση να αναπτύσσεται όχι στα νουκλεόνια αλλά στα συστατικά τους.
Ο δρόμος προς την θεωρητική και πειραματική ανακάλυψή τους ήταν ανοικτός.

Τα κουάρκ

Από τη μελέτη αρκετών βαρυονίων όσον αφορά το ισοσπίν I και την παραδοξότητά τους S (ένας άλλος κβαντικός αριθμός), προέκυψε ότι τα βαρυόνια συμπεριφέρονται σαν να αποτελούνται από τρείς νέες οντότητες, δηλαδή τα τρία κουάρκ του Gell-Mann.
Αν δεχθούμε ότι ο βαρυονικός αριθμός των βαρυονίων ισούται με 1 θα πρέπει λογικά ο βαρυονικός αριθμός των κουάρκ να είναι 1/3 και με την ίδια λογική μπορούμε να βρούμε ότι το φορτίο τους μπορεί να είναι κλασματικό (+ 2/3 αλλά και αρνητικό -1/3).
Στο πρώτο μοντέλο των κουάρκ υπήρχαν μόνο τρία: το πάνω (up), το κάτω (down) και το παράδοξο (strange). Το πάνω κουάρκ έχει συμβολισμό u και φορτίο +2/3, το κάτω κουάρκ έχει συμβολισμό d και φορτίο -1/3 και το παράδοξο κουάρκ s φορτίο +2/3. Υπήρχαν όμως και τα τρία αντι-κουάρκ τους, που τα συμβόλισαν με μία παύλα από πάνω.
Παρόλο που καμιά σχέση δεν έχουν τα ονόματά τους με τις έννοιες αυτές, η ονομασία up και down προέκυψε από την διπλή πολλαπλότητα του ισοσπίν (+1/2, -1/2) στα ανωτέρω διαγράμματα, που αντιστοιχεί στις δύο καταστάσεις του spin του ηλεκτρονίου α και κ.
Γρήγορα ο Gell-Mann κατόρθωσε να συνδυάσει τα 3 πρώτα κουάρκ με τέτοιο τρόπο που να δημιουργούνται όλα τα γνωστά βαρυόνια (συνδυασμοί ανά τρία) και όλα τα μεσόνια (συνδυασμοί ενός κουάρκ και του αντικουάρκ του).
Για την εργασία του αυτή ο Marray Gell Mann, που γεννήθηκε το 1929, πήρε το Βραβείο Νόμπελ.

, , , ,

Το δημοφιλεστερο τεχνολογικο blog. Ειδησεις και σχολια για τα καλά νεα της τεχνολογια από την πλευρα των χρηστων.

Related Posts with Thumbnails

FACEBOOK

Social Icons

Sample Text

Followers

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ FREEGR

ΤΟ FREEGR.GR ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Simple Post

Simple Post 2

New Carousel

Mag Post 2

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Labels

1080p 128bit 12Ghost 12MP 1821 1TB 1Teraflop 2012 22nmSRAM 24Mbps 24Mpbs 24W 25Gbps 25nm 28η Οκτωβρίου 28nm 32bit 32nm 3alityDigitalLLC 3D 3E 3G 3G.Nokia 3GHSDPA 3nm 3way 45nm 4890 4890x2 4GB 55nm 5800 5D 5G 5TB 64-bit 64bit 65nm 6core 6MBcache 790GX 7gBPS 80HDD 890FX 9150e 920Core7 936 945GSE 9600GT 9800GT αγορά ΑΕΠΙ Αεροπορία Αθήνα Αινστάιν ακρίβεια ανακύκλωση ανάπτυξη ανεργία άνθρωπος ανταγωνισιτκότητα απάτη απόδοση άρωμα ασύρματα ασφάλεια ασφαλιστικό αυξήσεις αυτοκίνητα βιβλία βίντεο βιομηχανία Βουλή Γη γιορτές Γκόρ γονείς γραφειοκρατία Δ.Ε.Η Δ.Ε.Η. δαιδίκτυο δεδομένα Δήμοι δημοκρατία δημόσιο δημοσιογραφία δημοσκόπηση διαδικτυο διαδίκτυο διαδίτκυο Δίας διάστημα διαφήμιση Διαφθορά δικαιοσύνη δίκτυα δικτύωση δίτκυο δρόμοι Δωρεάν Ε.Ε. Ε.Ε.Τ.Τ Ε.Ε.Τ.Τ. Ε.Ε.Χ.Ι Ε.Μ.Π Ε.Ρ.Τ Ε.Υ.Π. έγκλημα ΕΔΕΤ ΕΕΤΤ Εθνική ειδ ειδησεις ειδήσεις ειδήσιες εικόνα έκθεση εκπαίδευση εκπομπές έκφραση ελευθερία Ελλα΄δα Ελλάδα Ελλλάδα εμπόριο ενεργεια ενέργεια ενημέρωση Ένωση καταναλωτών ΕΠΑΚ επιδόσεις επικοινωνία επικοινωνίες επιστήμη επιστημονική επιχειρήσεις έρευνα έρωτας ευκρίνεια ευρυζωνικά ευρυζωνικότητα Ευρώπη ζωή Η.Π.Α Η.Π.Α. ηλεκρονικό ηλεκτρικά ηλεκτρονική ηλεκτρονικό ηλιακός θερμότητα Θεσσαλονίκη ιδιοκτησία ιδωιτικότητα Ιμια ΙΝ.ΚΑ ίνες Ιντερνετ Ιντερνέτ Ιστορία Κ.Π.Σ καινοτομία καιρός κάμερεςς Καρβέλας καρκίνος καταναλωτές καταναλωτής κβαντική Κίνα κινητά κλησεις κλήσεις Κλώνος κοινωνία Κομισιόν Κόσμος Κράτος κρίση κριτική κρυπτογράφηση Κυβέρνηση Κυπαρισσία Λαζόπουλος λειζερ λιμάνια λογισμικό μέλλον μεσσηνία Μετρό ΜΙΤ μουσική μπαταρίες Μπουκοτάζ νεα νέα νεολαία νοημοσύνη νοικοκυριά Νόμπελ Ειρήνης Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Ε. Ο.ΤΕ. οθόνες οικογένεια οικολογία οικονομία οικοσύστημα Ολυμπιάδα ΟΟΣΑ οπτικές ΟΤΕ Παιδεία παιδιά παιχνίδια Παρατηρητήριο Παρελάσεις πειρατεία πειρατία περιβάλλον περιεχόμενο Περιφέρειες πιστωτικές Πλανητάριο Πληροφορία Πληροφορική πνευματική ποδόσφαιρο πολιτεία πολιτική πολιτικοί πορνό πορνογραφία Ρ.Α.Ε Ρ.Α.Ε. ράδιο ραδιόφωνο ρομπότ Ρουσσόπουλος Σ.Δ.Ι.Τ. ΣΑΕ ΣΑΠΤΕ σάτυρα σέξ Σηφάκης σπορ ΣΥ.ΡΙΖ.Α Σύμπαν σχολεία σχολείο σψιφι σωματίδιο ταινίες τεχ τεχνητή τεχνολογία τηλειατρική τηλεόραση τηλεπικοινωνίες τηλεφωνία Τουρισμός Τουρκία τράπεζες Τρίκαλα υγεία υπολογιστές υπολογιστής υπουργεία Υπουργέια φακελλάκι φαντασία φορ φορητοί φορητός φορτιστής φτώχεια χάκερ χειρόγραφα Χριστούγεννα ψηφιακά ψηφιακές ψηφιακή ψηφιακό A.E.P.I A.I a100fm ABL academy accurancy Acer activephase Adamo add add/remove Adobe AdobeFlash ADSL ADSLtech Advancedclock advent alcatel AM2+ AM3 AMD AMD64 AMDPuma amilo AMOLED AND Android anonymous Anti-shock antializing antivirus API Aplle apple applications APU archos ArmCortex army Arrandale Arthas Aspire4930 aspireone AsRock asus AsusTurboVEVO athens AthlonNeo AthlonX2 AthlonX3 AthlonX4 ATI ATIHDMI ATIMobilityHD ATIRadeon ATIRadeonHD Atom Atom330 AtomDuo audio avast avatar AVI Avivo Azure Backup bandogo bandwidth battery BD Beijing2008 benchmarking Bigbang bing bios BIOSTAR BIT Bizzard blackberry blackcaviar blackedition Blizard Blizzard bloggers blogs Bluetooth BluRay Bly Ray BMW Bobcat boeing bootable browser browsers BSA BT BT2.0 bug bugs BumpTop C.E.S. cache caching Caipella calc Calfeine Callibration Calpella camcorders capcom car carPC Catalyst ccleaner CE3100 Cebit CeleronD Cell Centrino2 Centrinoduo CEO CERN ces championship chat chem CherryPal chipset ChipsetH57 Chrome530gt ChromeOS Cisco Clarke cleanup ClearCMOS clockgen cloneDVD cloning cloud cloudpc cmd cmputing codecs Columbus com commodore comodo Compal computex computing concept conferences Congo conn-xTV Connection controlpanel cooler core core2duo Core2Extreme Core2Quad corei3 corei5 Corei7 Corei7Extreme corei9 CoreVpro Corsair COSMOTE cpu cpu-gpu Creative creditcard CRM CrossfireX crucial CSRF cuda cybercrime cypress D-Link Danube DART data datacenters DataTraveler DDR1066 DDR1333 DDR3 DDR4 Debian dekstop Dell demo deneb desktop Developer Devicestage Devilsmaycry4 dfi digital DigitalPro DirectX DirectX11 Displayport domain Dot doubleplay DowJones downloads DraftN Dragonplayer Drive Drivermax drivers drives DSLAM DSLR DTE DTN dualboot dualchannel DualcoreNehalem DualDVI DualGPU dualslot Dunnington DVD DVI DX11 dynabook e-commerce e-mail e-shop E.E. E3 E72 E8100 Eλλάδα EAH5850 ebay ebook eCPU EDGE EeePC EeepC1101HA EeepcT191 EETT efficiency EFI embedded emulators EN9500GT encoding energyeficient ericsson ESA eSata Ethernet Euro2008 Europe event Everex eVGA expansionpack explorer Extreme Eyefinity F6V-C1 Facebook Facebook news Facebook.internet fallout3 Fansink farcry2 FBCcache Fermi ferrariOne festival FFTH FIFA fileden filedropper filehosting files filesharing filters Finalfanatacy Firefox FireGL8650 firewall firewire800 fixes flashplayer flexible FlexiISN Flickr Flock fm Ford format Forthnet Forum FOXCONN fps framerate freegr freegr.gr Freescale frree FSB1066 FTC FTTH Fujitsu fujitsu-siemens FullHD Fusion future fx5800Quatro G-Force G300 G41 GA780SLi-DS5 gadgets gadgets tech Gameconvetion gamepad gamepay gameplay gamers games gaming gaming tech Gates Gbps GDDR3 GDDR5 Geforce Geforce220 Geforce260 Geforce9500GT Geforce9800GTX Geforcegtx280 Geforcegtx295 Geforcegtx465 Geforcegtx480 gigabit Gigabyte Gingle Glaciator globe gmaes GodofWar goldfamers Google google.tech GoogleChrome Gparted GPCPU GPRS GPS GPU gr GrandTheftAuto graphics Grass greece Greeenpower greeksubs GreenIT GSMA GT295 GT300 GTC260 gtx280 GTX295 GTX460 GTX680 Gulftown Gyy H55 hack hackers hacking hard hardcore harddrive hardwar hardware havok HCDP HD HD-DVD HD3300 HD5870 HDD HDDVD HDMI HDstreaming HDTV HDvideo Hellenic Hellenictask Hellug hgh definition highdef Hitachi hitech HMX-U10 HOL homecinema hotspot HP HPIpaq914 HSDPA HTC HTCShift HTML5.0 HTPC Huawei Hydra HydridCrosffire HydridSLI HydridSSD Hynix HyperThreading Hypertransport3 HyperXT1 I.E. I.E.8 IBM ICANN IDC IdeapdS10 Idemitsu IDF Idle IEDM IEEE IFA IFA2008 IFPI IGP Iinternet IMAGINECup imdb Inel infoquest Infosystem Intel Intel.Quad Intel945GC Intel945GSE IntelA110 IntelAtom IntelCoreDuo IntelCorei7 INTELGMAX4500 Intelmatrix IntelX58Express interface intern internet internet.E.U. internetexplorer internetradio Internettablet ION ION2 IP ip adress IPν6 iPad iphone iPlayer ipod iptv ipv6 ISP ISP. Ispironmini12 Itanium itnel Java JoliCloud K10 KatanaGTI kde-pim KDE4.1 keyboard kids Kingston Kmail Kmetalgate Konami L3cache lanparty laptop Larrabe laser law layer LCD LED Lenovo Leo LG li-ion Liano LifeSpace lifestyle Lightframe LightPeak links Linksys LiNUX live Livemesh livemessenger liveTV LLU logitech Loop LTE Lynnfield M.I.T. M93 M97 MacOS MAD Mai mainstream malware marketing matrixGTX285 Matsushita MaximusIIIFormula Mbit Meego memory messaging mews MI5remote MicroATX microSD microsoft MicroUSB MID MID. minibook mininova miniPCIe minis Mio miroamer MIT MKV MMOGs MMORPG MOBIL mobile Mobile945GM mobileWiMax mobility Moblin mobo mobos mobos785hipset models monos montevina moorestown Morph motherboard motorola mousepads movies mozilla mp3 mp3players mp4 MPEG-1 MPEG-4 Mpps msi msic msn multi-GPU multicore Multimedia Multiplayer multiplier multithreating multitouch music mybook mybookmirror myphone myspace Myunistaller NAND Nano nanotechnology NASA NASDAQ nature NC10 NEC Nehalem NeoX2 NetbookNB100 netbooks netops new news news tech Nexus NFL nForce nforce 790i nforce780 ning nintendo nokia Northbridge notebooks NSN Nvidia NvidiaGF100 NvidiaSLI nviroment Nvision2008 NVRAM Nymonyx O.T.A. O.T.E OCZ office2007 office2010 office2012 Okteta OLED OLEDTV OLPC on line online OnTelecom Open source OpenGL Openoffice3.0 Opera Operton Origami OTE OTE.ADSL Otenet overclocking Ovistore oxconn Oympic p2p P45 P55 P57 P67 P6TD Deluxe PackardBell Packet pad panasonic partition patch Pavillion pc PCB pci express pci express 3.0 PCIe PCIExpress PCIslots PDA pdf peace Penryn pentium4 pentiumE pentiumSU2700 performance PES2009 PES2010 pestaola Phenon PhenonIIX4955 PhenonX2 PhenonX49950 PhenonX6 Philips phising Phoenix phone photo Photoshop Physx PineTrail Pineview Pioneer piracy platters Playstation Playstation3 PMP portal Poulsbo power powercolor Powergate PRAM press-gr PrivateFolder procesors processlasso processors projectors proxyserver PS3 pspGo PSU Puma Q57 q9100 Qcard QPI quadchannel Quadcore QuadSLI Qualcomm Quanta Quest quicklock quicstart QVGA R800 RadeonHD Radeonhd3650 RadeonHD4830 RadeonHD4870X2 RadeonHD5830 radio radio936 Raid RAM rapidshare RealD3D Realtek recovery registry retail Ribbon riping robot rootkit router RTM RV740 RV770 rv770le RV790 RV870 S3Graphics s60 s60 touch Sabine Safari samsung sandisk Sandy SandyBridge SaoPaolo SAP Sapphire SAS sata sata3.0 SATA3.0Gbps SATA6.0Gbps school SciB science scifi Seagate search searching secure security Server2008 servers serversHTAsist services setfsb setiHome sex sfc shadermodel shaderr sharing sharp Shirt shoutcast sidebar Siemens sites skype SleepnGharge SLI SLI2 Smarconnect smartphone sms SO-DIMM SOAP soccer social networking socket socket775 software SOHO SOI Solaris son sonata Sony sony ericsson Sonyericsson sot sound sp1 sp2 sp3 space speed Speedstep Spider Sports Sprint spyware ssd SSE4.2 SSL start starwars steppinh/ModelSLAEN stream streaming Strike stuff subnotebook subnotebooks suggest Sun superleague superPC SuperRV770 surface suse symantec symbian sytemtray T101H t91 tablet TB TDD9000 TDP tech tech.news tecn Tegra2 Tegra3 Tellas terraflops Tesla tessellation TFT THQ Thuban thunderbolt timeline timings tips Tohiba tomorrow torrent Toshiba touchscreen Touchsmart touchUI Trillian Triple-SLI TriplechannellDDR3 tripleplay tripleSLI trojan truevision Tuning Turboboost turbocore Turbomemory TurboV TurionX2Ulra tutorial TV Tvout tvtuner tweaking twitter U.S.A. ubuntu UE40B6000 UEFA UEFI ugo Ui ultraportable UMPC UMTS Unisus univercity update updates url usa USB 3.0 USB2.0 USB3.0 USBflash VaioF VaioP VaioX VaioZ VDSL VEMUS Venus VIA vibering video Viewsonic virtualDub virtualization virus Vision Vista VistaSP2 visualstudio vivodi VlcPlayer vLite VMD vodafone Voip VoltageTweak Waffer watercooling WD web webcam WebOS websurfing westmere WHDI wi-fi wi-max widescreen widgets WiFi WiGig.wireless Wikipedia WilCharge WiMax Windows windows10 windows7 windows8 WindowsIstaller windowsmobile Windowsresize Windowsvista WindowsXP wireless WirelessHD wirelless WMC wordpress works workshop world worms Wow write WWF x18-m x25-m X380 X49530e X58 xbox360 XD1 Xeon7400 XeonX7460 XFX XML Xnote110 XP XPERIA X1 XPERIA X1 QWERTY XPERIA X10 Xtreme xxx Yahoo Youtube Yukon Z530 zune

2 Column Post

Translate

Mag Posts

Combined Post

Combined Posts 2

Video Posts