ειδήσεις

Νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την προώθηση επενδύσεων στο γρήγορο internet

Η προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη διασφάλιση του ανταγωνισμού αποτελούν τους βασικούς στόχους ενός ευέλικτου ρυθμιστικού πλαισίου που προωθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC). Η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση της νέας πρωτοβουλίας, σε συντονισμό με τις 27 Ρυθμιστικές Αρχές της Ευρώπης, ενόψει ανάληψης της Προεδρίας του Σώματος για το 2013.
Οι τρόποι υλοποίησης και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες να αποτελέσουν εργαλείο για οικονομική ανάκαμψη στα κράτη μέλη, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Συνεδρίασης του BEREC, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες με την παρουσία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ευρωπαίας Επιτρόπου για το Ψηφιακό Θεματολόγιο κυρίας N. Kroes. Προς αυτή την κατεύθυνση θα προωθηθούν δράσεις όπως είναι η μείωση του κόστους κατασκευής σε έργα υποδομών, η υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Connecting Europe Facility), η εναρμόνιση των μεθόδων κοστολόγησης και η επιβολή υποχρεώσεων μη διακριτικής μεταχείρισης σε παρόχους. Το BEREC αποτελεί Ευρωπαϊκό Όργανο που απαρτίζεται από τους επικεφαλής των 27 Ρυθμιστικών Αρχών των κρατών μελών της ΕΕ. Συμβουλεύει και υποστηρίζει το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Διατηρεί κεντρικό ρόλο στη χάραξη της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής πολιτικής και στη διασφάλιση του ανταγωνισμού προς όφελος της αγοράς και των καταναλωτών.

About Freegr network

Από το Blogger.