freegr

ΝΕΟ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΙΕΖΕΙ τους παρόχους, ΑΛΛΑΓΈΣ με τις αποζημιώσεις, τις ταχύτητες και τις χρεώσεις

 


Αλλαγές στο διαδίκτυο για τις αποζημιώσεις των πελατών από τους παρόχους, για μεγαλύτερη διαφάνεια στις ταχύτητες, για μηδενικές χρεώσεις δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις, φέρνει ο Εθνικός Κανονισμός Ανοιχτού Διαδικτύου.

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος κανονισμός ανοικτού δικτύου που έχει στα σκαριά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Σεπτέμβριο, αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης.
Μεγαλύτερη διαφάνεια στις ταχύτητες του ίντερνετ, περαιτέρω διευκόλυνση των καταναλωτών στη διεκδίκηση αποζημιώσεων όταν υπάρχει πρόβλημα συνδεσιμότητας και ενίσχυση της ουδετερότητας του διαδικτύου, αναβάθμιση στις υπηρεσίες καταγραφής και παρουσίασης των ταχυτήτων μετάδοσης μέσω ευρυζωνικών δικτύων, αλλαγές στο zero rating, δηλαδή στις υπηρεσίες που ο πάροχος δεν θα μπορεί να χρεώσει κίνηση δεδομένων, είναι ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου κανονισμού για το ανοικτό διαδίκτυο που φέρνει η ΕΕΤΤ, που όπως φαίνεται θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη... ζωή των παρόχων, επιβάλλοντας περισσότερες υποχρεώσεις και αποζημιώσεις στους καταναλωτές.
Με βάση το κείμενο της διαβούλευσης, οι πάροχοι δεν θα μπορούν να χρεώσουν κίνηση δεδομένα σε δύο περιπτώσεις: α) στις υπηρεσίες μέτρησης της ταχύτητας του διαδικτύου και β) στις υπηρεσίες παροχής τηλεκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.
Πάντως, για την ΕΕΤΤ φαίνεται να μην εξαντλούνται οι υπηρεσίες μηδενικής χρέωσης στις προαναφερόμενες. Για παράδειγμα, εξετάζεται η χρήση της μηδενικής χρέωσης (zero rating) και στο panic button του κινητού, δηλαδή στις υπηρεσίες ειδοποίησης για ενδοοικογενειακή βία ή/και χρήσης βίας στις γυναίκες. Επίσης, στην ΕΕΤΤ εξετάζεται το ενδεχόμενο η λίστα των υπηρεσιών zero rating να είναι αυξομειούμενη κατά περίπτωση, είτε μέσω υπουργικής απόφασης ή ακόμη και απλής απόφασης της ΕΕΤΤ.
Η ΕΕΤΤ εξαιρεί και τις μετρήσεις ταχύτητας από την ογκοχρέωση. Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες μέτρησης της ταχύτητας (π.χ. Ookla, Speedcheck, meter.net, Fast.com κ.ά.) θα γίνεται χωρίς ανάλωση δεδομένων ή ακόμη και χωρίς σύνδεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ κατηγοριοποιεί τις συνδέσεις ίντερνετ σε έξι μεγάλες κατηγορίες, προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση στους καταναλωτές. Οι νέες κατηγορίες συνδέσεων, ανάλογα με την ταχύτητα, είναι:


Τα νέα αυτά διαστήματα ταχυτήτων αναφέρονται από τους παρόχους στους χάρτες ταχυτήτων στα κινητά δίκτυα, ώστε να ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και την παρουσίαση των σχετικών εκτιμώμενων ταχυτήτων στον γεωγραφικό χάρτη, ανεξαρτήτως τεχνολογίας.
Στον νέο κανονισμό ακόμη οι πάροχοι πρέπει να ορίσουν τη διαφημιζόμενη/προτεινόμενη ταχύτητα, έτσι ώστε να μην είναι υψηλότερη από τη μέγιστη πραγματική ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί σε κάποια γεωγραφική περιοχή, ανάλογα με την τεχνολογία πρόσβασης. Ο νέος κανονισμός ορίζει και τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται η μέγιστη πραγματική ταχύτητα. Μάλιστα, οι πάροχοι θα δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους γεωγραφικό χάρτη με τις κλάσεις της εκτιμώμενης μέγιστης ταχύτητας σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Ο σχετικός σύνδεσμος, μάλιστα, θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο της αρχικής σελίδας του δικτυακού τόπου του κάθε παρόχου.
Επίσης, με τον νέο κανονισμό η ΕΕΤΤ απαγορεύει στους παρόχους να βάζουν περιορισμούς στην κίνηση όταν γίνεται χρήση της δυνατότητας πρόσδεσης άλλων συσκευών (tethering) μέσω mobile hotspot ή bluetooth. Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΕΤΤ, στις περιπτώσεις αυτές συχνά οι πάροχοι όταν «βλέπουν» πολλές συσκευές πάνω στην ίδια σύνδεση, μειώνουν την απόδοση (ταχύτητα) της γραμμής.
Όσον αφορά τις αποζημιώσεις των καταναλωτών, η ΕΕΤΤ επιβάλλει στους παρόχους τα μέτρα αποζημίωσης ή επανόρθωσης σε περίπτωση αστοχίας μιας σύνδεσης να είναι αναλογικά και να ορίζονται με τρόπο που να προκύπτει ότι καλύπτουν όλο το διάστημα που υπήρξε το πρόβλημα. Παραδείγματα δυνατών επανορθώσεων ή αποζημιώσεων ανεξαρτήτως τύπου δικτύου (σταθερό ή κινητό) είναι έκπτωση στον λογαριασμό, δυνατότητα για διακοπή του συμβολαίου χωρίς χρέωση, επιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου ή συνδυασμός αυτών. Έτσι, σε μια βλάβη γραμμής ή με μειωμένη απόδοση, η αποζημίωση του καταναλωτή θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον το διάστημα που υπήρξε το πρόβλημα. Επίσης, αν η διάρκεια μιας προβληματικής σύνδεσης ξεπερνά τις 30 ημέρες, ο καταναλωτής δύναται να διακόψει τη σύνδεση αζημίως για τον ίδιο (με εξαίρεση τις υποχρεώσεις του για την απόκτηση επιδότησης εξοπλισμού).
Οι κυριότερες αλλαγές σε σχέση με το κείμενο του υφιστάμενου Κανονισμού είναι οι εξής:
- Απαγόρευση κάθε μορφής διαφοροποιημένης χρέωσης που είναι εξαρτώμενη από την εφαρμογή, με την εξαίρεση εφαρμογών μέτρησης ταχύτητας που διαθέτουν οι πάροχοι, και εφαρμογών ή ιστοσελίδων που χρησιμοποιούνται για την τηλεκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 19, παρ. 1).
- Αλλαγή των διαστημάτων ταχυτήτων που αναφέρονται από τους παρόχους στους χάρτες ταχυτήτων στα κινητά δίκτυα, ώστε να ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και παρουσίαση των σχετικών εκτιμώμενων ταχυτήτων στο γεωγραφικό χάρτη ανεξαρτήτως τεχνολογίας (άρθρο 11, παρ. 5 και 6).
- Υποχρεωτική καταγραφή των αποτελεσμάτων μετρήσεων μέσω των εφαρμογών ελέγχου της ταχύτητας που διατίθενται από τους παρόχους και δυνατότητα εξαγωγής τους από τους συνδρομητές. Ειδικά στα κινητά δίκτυα, υποχρεωτική καταγραφή των συντεταγμένων της θέσης ελέγχου και ένδειξης περί μη διαθεσιμότητας δικτύου (άρθρο 12, παρ. 6).
- Καθορισμός της δομής της ενότητας που περιλαμβάνει τις πληροφορίες για το Ανοιχτό Διαδίκτυο στους Όρους Χρήσης που δημοσιεύουν οι πάροχοι (άρθρο 3, παρ. 2).
- Βελτίωση της ενημέρωσης για τα όρια ορθής χρήσης με παροχή έγκαιρης προειδοποίησης στο χρήστη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σε περίπτωση που ο χρήστης υπερβεί το 80% του ορίου ορθής χρήσης (άρθρο 4, παρ. 4).
- Ορισμός της διαφημιζόμενης ταχύτητας ώστε να μην είναι υψηλότερη από τη μέγιστη πραγματική ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί σε κάποια γεωγραφική περιοχή (άρθρο 7, παρ. 16), ανάλογα με την τεχνολογία πρόσβασης.
- Υποχρέωση τα μέτρα αποζημίωσης ή επανόρθωσης να είναι αναλογικά και να ορίζονται κατά τρόπο που να προκύπτει ότι καλύπτουν όλο το διάστημα από την υποβολή του παραπόνου και μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή τη διόρθωση της απόκλισης (άρθρο 13, παρ. 4).
- Διευκρίνιση ότι το όριο των 30 ημερών εντός του οποίου υποχρεούται ο πάροχος να αποκαταστήσει σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις αφορά μόνο στο δικαίωμα του συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης, και δεν επηρεάζει το δικαίωμά του για λοιπές αποζημιώσεις (άρθρο 13, παρ. 7).
- Τροποποίηση του αριθμού των μετρήσεων που απαιτούνται για τον έλεγχο της ταχύτητας, από τουλάχιστον 20 σε τουλάχιστον 10 ανά δείγμα (3 δείγματα σε 3 συνεχόμενες μέρες) με διαφορά τουλάχιστον 6 λεπτών μεταξύ διαδοχικών μετρήσεων (άρθρο 13, παρ. 14 και παρ. 16).
- Διευκρίνιση ότι τυχόν άλλες εγγυήσεις ταχύτητας που παρέχονται από τους παρόχους (π.χ. εγγύηση ταχύτητας συγχρονισμού) δεν περιορίζουν τα δικαιώματα των συνδρομητών για αποζημιώσεις/ επανορθώσεις, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (άρθρο 13, παρ. 24).
- Διευκρίνιση ότι οι πάροχοι δύνανται να προσφέρουν διάφορα επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας ανά εφαρμογή (π.χ. σε εφαρμογές 5G slicing), παρέχοντας στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να επιλέγει ενεργά ο ίδιος ποιο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας θα χρησιμοποιήσει μία εφαρμογή ή υπηρεσία, καθώς και να τροποποιεί την επιλογή του (άρθρο 15, παρ. 4).
- Υποχρέωση των παρόχων να μην επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της δυνατότητας πρόσδεσης άλλων συσκευών (“tethering”) μέσω “mobile hotspot” ή Bluetooth (άρθρο 17, παρ. 1).
- Επέκταση της λίστας των πληροφοριών που δύναται να ζητά η ΕΕΤΤ από τους παρόχους (άρθρο 23, παρ. 1).

About Freegr network

Από το Blogger.