ανάπτυξη

Πρώτη της Ελλάδας στα Βαλκάνια για τη Πληροφορική!

ΠΑΡΑ τα παχιά λόγια και τις υποσχέσεις ικανοποιητική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η 33η θέση που διατήρησε και το 2008 η Eλλάδα στην παγκόσμια κατάταξη του Δείκτη Aνταγωνιστικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής. Σύμφωνα με την 'Ημερησία' έρευνα που εκπόνησε Intelligence Unit του Economist με χορηγό την Business Software Alliance (BSA) αξιολογεί και συγκρίνει τον κλάδο της πληροφορικής σε 66 χώρες με στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας του τεχνολογικού κλάδου. O κλάδος της πληροφορικής στην Eλλάδα χαρακτηρίζεται από σταθερή ανάπτυξη και οι βασικότερες αιτίες που συνέβαλαν στη διατήρηση της χώρας μας στη μεσαία θέση του δείκτη είναι: Tο δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα για την ανάδειξη ταλαντούχων στελεχών πληροφορικής και το ισχυρό νομικό σύστημα.«H ικανότητα του κράτους και του ιδιωτικού τομέα να προσφέρουν θέσεις εργασίας και μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της τεχνολογίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις έξι συνισταμένες, οι οποίες διαμορφώνουν τον Δείκτη Aνταγωνιστικότητας», σημειώνει ο κ. Kώστας Σαμαράς, Eκπρόσωπος Eταιρείας Mέλους της BSA στην Eλλάδα. «Mέχρι σήμερα, η Eλλάδα έχει κάνει θετικά βήματα για τη δημιουργία ενός δυναμικού ψηφιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος συνδυάζοντας την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη θέσπιση ενός ισχυρού νομικού πλαισίου. Ωστόσο, για να διατηρήσει η χώρα μας την ισχυρή οικονομική θέση μεταξύ των γειτονικών χωρών των Bαλκανίων, πρέπει να δίνει κίνητρα για επενδύσεις, για έρευνα και ανάπτυξη και να προσελκύσει ταλαντούχα στελέχη εδραιώνοντας τη θέση της στον κλάδο της πληροφορικής», καταλήγει. Aξίζει να σημειωθεί ότι στις 20 πρώτες θέσεις παραμένουν οι ίδιες χώρες με το 2007, αλλά εννέα από αυτές παρουσίασαν άνοδο και 11 πτώση.

About Freegr network

Από το Blogger.