ειδήσεις

Στο ναδίρ οι Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ελλάδα

Κατακόρυφη πτώση σημειώνεται, με το Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, το δ’ τρίμηνο ‘09, να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις 73,7 μονάδες από τις 95,6 που ήταν το γ’ τρίμηνο ‘09. Στην έντονη επιδείνωση συμβάλλουν κυρίως οι τομείς των Υπηρεσιών και του Λιανικού Εμπορίου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στις Υπηρεσίες ΤΠΕ οι εκτιμήσεις για την πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων συνεχίζουν να είναι αρνητικές, ενώ σημειώνεται καθολική υποχώρηση και στην τρέχουσα ζήτηση.
Εντονότερη είναι η απαισιοδοξία για το μέλλον, καθώς επιδεινώνονται σημαντικά οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο. Στο Λιανικό Εμπόριο ενισχύεται η απαισιοδοξία, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και με τις προβλέψεις για την εξέλιξη τους επόμενους μήνες να εμφανίζονται έντονα πτωτικές.
Η εξέλιξη αυτή φανερώνει την καθολική απογοήτευση που χαρακτηρίζει τους τελευταίους μήνες την οικονομική δραστηριότητα στον τομέα ΤΠΕ ως συνέπεια των δυσμενών επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, οι οποίες άλλωστε έχουν επηρεάσει και τους γενικούς δείκτες οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα. Οι θετικές προοπτικές που είχαν διαφανεί το γ’ τρίμηνο ‘09, έρχονται τώρα να ανατραπούν και να υποχωρήσουν υπό το καθεστώς της αυστηρής επιτήρησης που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σημειώνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη υπάρχει αισθητή ανάκαμψη των δεικτών οικονομικού κλίματος σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα το δ’ τρίμηνο ’09 (πηγή: ΙΟΒΕ). Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ εξασθενεί σημαντικά το δ’τρίμηνο ‘09 και διαμορφώνεται στις 75,2 μονάδες, από τις 101,7 που ήταν το γ’ τρίμηνο, καταγράφοντας ιστορικά χαμηλό ρεκόρ.
Η υποχώρηση στα επιμέρους στοιχεία δραστηριότητας των επιχειρήσεων είναι καθολική. Μη ικανοποιητικές είναι οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση, οι οποίες μειώθηκαν περαιτέρω το δ’ τρίμηνο του 2009. Η μεγάλη απογοήτευση οφείλεται στην έντονη μείωση της τρέχουσας ζήτησης, η οποία επιδρά καθοριστικά στις ιδιαίτερα αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης. Έτσι, το δ’ τρίμηνο είναι εξαιρετικά δυσοίωνες οι προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία της ζήτησης, σε αντίθεση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπου υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία και επηρέαζε σημαντικά στην ήπια, αλλά θετική εικόνα του δείκτη.
http://www.observatory.gr/

About Freegr network

Από το Blogger.