ειδήσεις

Νεο Internet και η "Διακηρυξη του Αμβουργου"

Τη στιγμή που η Επίτροπος Viviane Reding παρουσίαζε τη στρατηγική της για μια ψηφιακή Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου της Λισσαβόνας και καθώς οι διαβουλεύσεις της ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την "έκθεση για τo περιεχόμενο στο Ιντερνετ" ήταν στο τέλος, ανώτερα στελέχη του κόσμου των εκδόσεων παρουσίασαν στην Επίτροπο της κοινωνίας των πληροφοριών, Viviane Reding και στον Επίτροπο της εσωτερικής αγοράς Charlie McCreevy, τη "Διακήρυξη του Αμβούργου" που αναφέρεται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ψηφιακό κόσμο, σε μία προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι οι ευκαιρίες για έναν διαφορετικό, ελεύθερο τύπο και για μια ποιοτική δημοσιογραφία θα τονωθούν στο ιντερνετικό μέλλον.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη της διακήρυξης. Νωρίτερα, στις 26η Ιουνίου σε συνεδρίαση στο Βερολίνο υψηλόβαθμα στελέχη του χώρου της ειδησεογραφίας από το EPC και από την Παγκόσμια Ένωση εφημερίδων υπέγραψαν τη "Διακήρυξη του Αμβούργου", με την οποία απαιτούν να γίνουν σεβαστά τα πνευματικά δικαιώματα στο Internet. Ακολούθησε πληθώρα υπογραφών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Διακήρυξη του Αμβούργου σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το Διαδίκτυο προσφέρει τις απέραντες ευκαιρίες στην επαγγελματική δημοσιογραφία - αλλά μόνο εάν η βάση για κερδοφορία παραμένει ασφαλής σε όλα τα ψηφιακά δίκτυα διανομής. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα.
Πολυάριθμοι πάροχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν την εργασία των συντακτών, των εκδοτών και των εκφωνητών χωρίς πληρωμή. Μακροπρόθεσμα, αυτό απειλεί την παραγωγή υψηλής ποιότητας περιεχομένου και την ύπαρξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Για αυτόν τον λόγο, προτείνουμε έντονα ότι χρειάζονται επείγουσες βελτιώσεις στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.
Η καθολική πρόσβαση στους ιστοχώρους δεν σημαίνει απαραιτήτως και δωρεάν πρόσβαση. Διαφωνούμε με εκείνους που υποστηρίζουν ότι η ελευθερία στην πληροφόρηση καθιερώνεται μόνο όταν όλα είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος. Η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες μας πρέπει να είναι διαθέσιμη, αλλά για το μέλλον εμείς δεν επιθυμούμε πλέον να αναγκαζόμαστε να χαρίζουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα, χωρίς ρητή έγκριση.
Επομένως χαιρετίζουμε την αυξανόμενη τάση των ομοσπονδιακών και των κρατικών κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο να συνεχίζουν να υποστηρίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των συντακτών, των εκδοτών και των εκφωνητών στο διαδίκτυο.
Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα μέρος στο Διαδίκτυο που να μην ισχύουν οι νόμοι. Οι νομοθέτες και οι κυβερνήσεις στο εθνικό και διεθνές επίπεδο πρέπει να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα την πνευματική δημιουργία που χρησιμοποιείται από τους συντάκτες, τους εκδότες και τους εκφωνητές. Η αναρμόδια χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να παραμείνει απαγορευμένη ανεξάρτητα από το μέσο διανομής. Τελικά, η θεμελιώδης αρχή ότι καμία δημοκρατία δεν μπορεί να αναπτυχτεί χωρίς ανεξάρτητη δημοσιογραφία πρέπει επίσης να ισχύσει για το World Wide Web.
Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2009.

About Freegr network

Από το Blogger.