ειδήσεις

Sata-IO DevSleep: δύναμη στις Sata συσκευές.

Η Sata-IO, κυκλοφόρησε μια νέα δυνατότητα για τις Sata συσκευές. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται DevSleep και αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας όταν οι συσκευές δεν χρησιμοποιούνται. Το DevSleep επιτρέπει στο PHY και σε άλλα κυκλώματα των συσκευών να πέφτουν στην λιγότερη δυνατή κατανάλωση σε σχέση με τα Partial και Slumber states. Επίσης το DevSleep χρησιμοποιεί μόνο 5mW και ο χρόνος που απαιτείται για να βρεθεί σε κατάσταση wake up είναι 20 miliseconds, ενώ τα Partial και Slumber απαιτούν 100mW και αντίστοιχα χρειάζονται 10 miliseconds. Τέλος μεγάλο όφελος της λειτουργίας αυτής θα έχουν οι χρήστες φορητών υπολογιστών και λοιπών φορητών συσκευών.

About Freegr network

Από το Blogger.