ειδήσεις

Η HP ενισχύει τις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η HP παρουσιάζει νέες λύσεις που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προετοιμάσουν τις τεχνολογικές υποδομές τους, ώστε να ανταποκριθούν στον ολοένα και αυξανόμενο ανθρώπινο δυναμικό που χρησιμοποιεί φορητές συσκευές.
Σήμερα, περισσότερες από 1,1 δισ. κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο (1). Έτσι, μια από τις βασικές προκλήσεις για όλους τους οργανισμούς – ανεξαρτήτως μεγέθους – είναι η ανάγκη για την πρόσβαση, τη διαχείριση και την προστασία των φορητών συσκευών και των δεδομένων τους.
Το χαρτοφυλάκιο HP Converged Infrastructure προσφέρει μια ιδανική πλατφόρμα για ασφαλή και συνεχή πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές. Επιπλέον, αξιοποιώντας λύσεις συνεργατών όπως η Citrix, η Microsoft και η VMware, η HP προσφέρει βελτιωμένη προσβασιμότητα και παραγωγικότητα, καθώς οι απαιτήσεις για την αξιοποίηση mobile τεχνολογιών συνεχίζουν να αυξάνονται.
Τα νέα προϊόντα της HP περιλαμβάνουν τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες, καθώς και χρηματοδοτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που επιτρέπουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους να απλοποιήσουν τις υποδομές πληροφορικής, ενισχύοντας τη συνεργασία σε μια εποχή που οι mobile τεχνολογίες κερδίζουν έδαφος συνεχώς.
Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, μέχρι το 2016, τουλάχιστον το 50% των χρηστών εταιρικών email θα αξιοποιεί κυρίως tablets ή φορητές συσκευές αντί για τους παραδοσιακούς desktop υπολογιστές (2) . Η τάση χρήσης κινητών συσκευών για πρόσβαση στα email και σε άλλα εταιρικά δεδομένα απαιτεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προετοιμάσουν τις υποδομές τους για να υποστηρίξουν την αυξανόμενη απήχηση των mobile τεχνολογιών.

About Freegr network

Από το Blogger.