ειδήσεις

Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Λιανικής

Το Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Λιανικής(Παρατηρητήριο) προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο την δυνατότητα να εξετάσει με ενιαίο και ενοποιημένο τρόπο τα εμπορικά προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης που είναι διαθέσιμα στην αγορά.

Καλώς ήλθατε στο Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Πρόκειται για μία οργανωμένη προσπάθεια να αποτυπωθεί με ενιαίο τρόπο το σύνολο της πληροφορίας που αφορά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σταθερής και κινητής πρόσβασης.

Το Σύστημα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο την δυνατότητα να εξετάσει με ενιαίο και ενοποιημένο τρόπο τα εμπορικά προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης που είναι διαθέσιμα στην αγορά.

Εδώ μπορείτε να δείτε το Κανονιστικό Πλαίσιο (ΑΠ ΕΕΤΤ 664/11Β/2012, ΑΠ ΕΕΤΤ 688/7/2013) που ρυθμίζει τις υπηρεσίες και τη λειτουργία του Συστήματος. Παράλληλα, ήδη έχει επιτευχθεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την εξέλιξη του Συστήματος και την ενσωμάτωση προηγμένων υπηρεσιών συγκριτικής αξιολόγησης.

About Freegr network

Από το Blogger.