δημόσιο

Συμφωνία με περιέργα ερωτηματικά Πολιτείας και ΜΣ!


ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη το σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς εταιρείας πληροφορικής Microsoft.
Παρότι η ανακοίνωση είναι αόριστη και αναφέρεται στους πολίτες δεν αποσαφηνίστηκε ποιό είναι το ύψος της επένδυσης και πόσα χρόνια το Δημόσιο θα πληρώνει την ΜΣ, αλλά και με ποιούς όρους θα παρέχεται το λογισμικό. Ερωτηματικά υπάρχουν και για το ποιοί ασχολήθηκαν με την υπόθεση την ώρα που στην Ευρώπη τα κράτη μέλη μειώνουν τα έξοδά του με ανοικτό λογισμικό!
Το σχέδιο νόμου προβλέπει την ίδρυση Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft στην Ελλάδα, το οποίο θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις ελληνικές εταιρίες λογισμικού και τις νέες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Στόχος του Κέντρου είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων και η προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα. Επίσης, μέσω του Κέντρου θα δίνεται η δυνατότητα επιμόρφωσης των πολιτών σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακών γνώσεων. Ειδικά για τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα θα ιδρυθούν επιπλέον Κοινωνικά Κέντρα Εκμάθησης της Τεχνολογίας στην Περιφέρεια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες. Για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, προβλέπεται η δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης από τη Microsoft, η οποία θα τις καθοδηγεί σχετικά με την απόκτηση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και τη δυνατότητα επιδότησής τους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα παρέχεται υποστήριξη από τη Microsoft στο ελληνικό Δημόσιο για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στον τομέα της Παιδείας και της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, θα παρέχονται, υλικό για τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, εκπαίδευση στους υπεύθυνους των πανεπιστημιακών εργαστηρίων καθώς και υποτροφίες σε αριστούχους διδακτορικούς φοιτητές. Με τη συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Microsoft εξασφαλίζονται προνομιακοί οικονομικοί όροι για την απόκτηση λογισμικού από το ελληνικό Δημόσιο, καθώς θα δίνεται έκπτωση έως 20% στις τιμές αγοράς του, ανάλογα με τον όγκο των προμηθειών. Σημειώνεται ότι οι προμήθειες του λογισμικού θα γίνονται σε κάθε περίπτωση μέσω διαγωνισμών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες. Επομένως, η συμφωνία συνδυάζει άμεσα οικονομικά οφέλη με πρόσθετα ανταποδοτικά οφέλη για την Ελλάδα

About Freegr network

Από το Blogger.