ειδήσεις

Τεχνολογία και Internet με διόδια δεν γίνεται...


Μια από τις προτάσεις που συζητιούνται αυτές τις ημέρες στο Ντουμπάι στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης WCIT 2012 που θα καθορίσει τους νέους διεθνείς κανονισμούς λειτουργίας του Διαδικτύου, αφορά στην αποζημίωση των φορέων επικοινωνιών σε κάθε κράτος για την διεθνή κίνηση που διαβαίνει τις υποδομές τους από τον αποστολέα, κάτι που έχει χαρακτηριστεί ως τα διόδια στο Ίντερνετ.
Όπως αποκαλύπτεται σε έγγραφο που δημοσιεύεται στο WCITleaks.org, η πρόταση έγινε από τον ΕΤΝΟ, την Ένωση Ευρωπαίων Παρόχων Υπηρεσιών Επικοινωνιών με 50 μέλη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Deutsche Telecom, η Telefonica, η France Telecom και η Telecom Italia.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που θεσπίστηκαν οι διεθνείς κανονισμοί, το 1988. Σήμερα, το Ίντερνετ χρησιμοποιείται από δύο δισεκατομμύρια χρήστες, και κάθε μορφής επικοινωνία μετατρέπεται σε κίνηση μέσω του πρωτοκόλλου IP. Ως εκ τούτου, καταλήγουν οι πάροχοι, θα πρέπει να αποζημιώνονται για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας, αυτής της ραγδαία αυξανόμενης κίνησης, από τις υποδομές τους, στις οποίες επενδύουν για να την εξυπηρετούν.
  • Οι εταιρείες επικοινωνιών θα πρέπει να αποκομίζουν όφελος για τις επενδύσεις που κάνουν σε υποδομές μεγάλου εύρους ζώνης και προτείνουν να συζητηθεί η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος για την δίκαιη αποζημίωση για τις υπηρεσίες επικοινωνιών που προσφέρουν στην αλυσίδα, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση την αρχή «ο αποστολέας πληρώνει».
Μάλιστα προτείνουν να υιοθετηθεί ένα νέο οικοσύστημα διασύνδεσης IP, το οποίο θα υποστηρίζει την παράδοση των πακέτων δεδομένων με βάση την αρχή «της καλύτερης δυνατής προσπάθειας» (best effort) αλλά και την παράδοση που πληροί προδιαγραφές ποιότητας (QoS). 

  • Στην δεύτερη περίπτωση, ο πάροχος θα θέτει σε λειτουργία ένα σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας IP, που θα γίνει το αντικείμενο μιας νέας υπηρεσίας «προστιθέμενης αξίας», αφού θα εγγυάται στον αποστολέα κάποια χαρακτηριστικά ποιότητας όταν αυτό απαιτείται.
Η πρόταση των μελών της ETNO καταλήγει ότι η κυκλοφορία στο Διαδίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται στην καλύτερη δυνατή προσπάθεια, τίποτα όμως δεν θα πρέπει να αποκλείει να συνάπτονται εμπορικές συμφωνίες που θα εγγυώνται διαφορετικά επίπεδα ποιότητας για αυτούς που πληρώνουν για QoS

About Freegr network

Από το Blogger.