ειδήσεις

Τέλη Μαρτίου η έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης του Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου της χώρας

Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να αρχίσει η διαβούλευση του βασικού κειμένου του Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου της χώρας το σχέδιο του οποίου θα απαρτίζεται από τους ακόλουθους πυλώνες:
1.Τόνωση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες
2.Διευκόλυνση και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων
3.Δράσεις ανάπτυξης και λειτουργίας δικτυακών υποδομών .
Στην τελευταία αυτή δράση συμπεριλαμβάνεται και το έργο "Ολοκλήρωση των Μητροπολιτικών Δακτυλίων ΜΑΝ" για την οποία πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Ενημέρωσης που οργάνωσε με επιτυχία την Τρίτη 18/2 η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ήδη έχουν αναδειχθεί ανάδοχοι και ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του έργου. Μέσω των έργων ΜΑΝ και ΣΥΖΕΥΞΙΣ, 4.000 κτίρια δημοσίου αποκτούν οπτική πρόσβαση μέχρι 1 Gbps (από λίγα Mbps που είχαν πριν), πολλαπλασιάζοντας την ευρυζωνική τους πρόσβαση σε κρίσιμα Εθνικά Δίκτυα αλλά και στο Internet ακόμα και 500 φορές!! Με το έργο αυτό τίθενται οι βάσεις για την περαιτέρω εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και την υλοποίηση νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Τα παραπάνω τονίστηκαν, μεταξύ άλλων, στους εναρκτήριους χαιρετισμούς του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας AE και του Διευθυντή του τομέα Διαχείρισης Έργων Τηλεπικοινωνιών της ΚτΠ AE. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε η σημασία του συγκεκριμένου έργου και υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενεργοποίησης των αρμοδίων στελεχών κάθε φορέα του Δημοσίου, ώστε, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να επιτευχθεί ο στόχος του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων. Μίλησε επίσης ο Διευθυντής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για επιχειρησιακά θέματα του τομέα του και της αξιοποίησης των ΜΑΝ στην εκπαίδευση.
Ακολούθησε παρουσίαση της στρατηγικής και των στόχων του έργου από στελέχη της ΚτΠ AE που ανέφεραν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Οι διαδοχικές φάσεις του έργου, που θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες, προβλέπουν την επισκόπηση της υφιστάμενης υποδομής, την αποκατάσταση προβλημάτων στην υποδομή, τη θέση σε λειτουργία των ΜΑΝ και την ολοκλήρωση με εθνικά δίκτυα, την πιλοτική και τη δοκιμαστική λειτουργία.

About Freegr network

Από το Blogger.