Ελλάδα

Η Ελλάδα κερδίζει 6 θέσεις στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας

Πιο πρόσφορο γίνεται το έδαφος για την ψηφιακή τεχνολογία στην Ελλάδα, που κατάφερε να αναρριχηθεί κατά 6 θέσεις στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας - Networked Readiness Index (NRI), σε σχέση με το 2014, καταλαμβάνοντας την 66η θέση μεταξύ 143 κρατών. Ένα χρόνο νωρίτερα, η Ελλάδα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, βρισκόταν στην 74η θέση μεταξύ 148 χωρών, ενώ το 2013 είχε λάβει την 64η ανάμεσα σε 144 κράτη ανά τον κόσμο. Όπως προκύπτει από τη μελέτη “The Global Information Technology Report 2015” του World Economic Forum, που παρουσιάζει σήμερα ο ΣΕΠΕ, η Ελλάδα πέτυχε να βελτιώσει τις επιδόσεις της σε σημαντικούς τομείς, όπως, για παράδειγμα, στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Επιχειρήσεις, καθώς και από το Δημόσιο. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, συγκεντρώνει βαθμολογία 4,1 (3,95 το 2014), με την κατέχουσα τα παγκόσμια πρωτεία -μεταξύ των πιο προηγμένων τεχνολογικά και διασυνδεδεμένων ψηφιακά χωρών- Σιγκαπούρη, να βαθμολογείται με 6.
Η Ελλάδα, παρά τις αδυναμίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σε θέματα διάχυσης των νέων τεχνολογιών στο Κράτος, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, είχε μία από τις καλύτερες επιδόσεις στη Νότια Ευρώπη, από κοινού με την Πορτογαλία, που προωθήθηκε κατά πέντε θέσεις στον παγκόσμιο χάρτη, για να βρεθεί στην 28η θέση και την Ιταλία, που βελτίωσε κατά τρεις θέσεις την κατάταξη της και κατέλαβε την 55η θέση διεθνώς. Η κατάταξη των χωρών στον Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας γίνεται με βάση τέσσερις άξονες: Περιβάλλον (Πολιτικό, Κανονιστικό, Επιχειρηματικό, Καινοτομικό), Ετοιμότητα (Υποδομές, Οικονομική Προσιτότητα, Δεξιότητες), Χρήση (Προσωπική, Επαγγελματική, Κυβερνητική) και Επιπτώσεις (Οικονομικές, Κοινωνικές). Η Ελλάδα, για το 2015 σε ό,τι αφορά το “Περιβάλλον” κατατάσσεται στην 88η θέση (87η το 2014), στον άξονα “Ετοιμότητα” βρίσκεται στην 60η (63η θέση ήταν η αντίστοιχη επίδοση το 2014), ως προς τη “Χρήση” καταλαμβάνει την 63η θέση (68η το 2014) και ως προς τις “Επιπτώσεις” κατέχει την 68η Από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών του NRI, που παρουσιάζει σήμερα ο ΣΕΠΕ, προκύπτει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει αναιμικές επιδόσεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για την περαιτέρω διάχυση των νέων τεχνολογιών σε επίπεδο οικονομίας. Έτσι, σε ό,τι αφορά το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις την 106η θέση στον κόσμο (μεταξύ των 143 χωρών), αν και έχει βελτιώσει την επίδοση της από το 2014, όταν βρισκόταν στην 114η θέση ως προς το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον (μεταξύ 148 χωρών).

About Freegr network

Από το Blogger.