τεχνολογία

Ταχύτητα DSL στα 10 Gigabit από τα Bell Labs

Τα Bell Labs πιέζουν την DSL σύνδεση στο Internet στα όρια με την επίτευξη ταχύτητας σύνδεσης που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 Gigabit το δευτερόλεπτο. Τα Bell Labs, σε συνεργασία με τους πελάτες τους που είναι Internet Service Providers, θέλουν να προσφέρουν έναν τρόπο χρήσης της υφιστάμενης υποδομής με τα καλώδια χαλκού και την παράλληλη προσφορά υψηλότερων ταχυτήτων σύνδεσης στο Internet.
Η δημιουργία υποδομών οπτικής ίνας είναι πολυδάπανη για τους ISPs, ενώ η τεχνολογία της Bell Labs υπόσχεται ταχύτητα 10 Gigabit σε απόσταση 50 μέτρων προτού να αρχίσει να πέφτει η απόδοση. Μία τέτοια διάταξη είναι ιδανική για την καλωδίωση μέχρι το σημείο όπου υπάρχει έτοιμη υποδομή οπτικών ινών. Η τεχνολογία των Bell Labs βασίζεται στο πρότυπο G.Fast. Απαιτείται η χρήση δύο γραμμών χαλκού και μπορεί να γίνει η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής σε σπίτια που είχαν παλαιότερα δύο τηλεφωνικές γραμμές, ενώ τα Bell Labs δηλώνουν ότι είναι εφικτή η παροχή τουλάχιστον 1 Gbps σε κάθε μία από τις δύο γραμμές αυτές.

About Freegr network

Από το Blogger.