ειδήσεις

Νέα τεχνολογία ενίσχυσης της ασφάλειας των εικονικών μηχανών

Η Kaspersky Lab έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μία νέα τεχνολογία, η οποία είναι σχεδιασμένη για να θέτει προτεραιότητες ως προς τις διεργασίες σάρωσης δεδομένων σε εικονικές μηχανές. Η νέα αυτή τεχνολογία επιταχύνει σημαντικά την επεξεργασία των υψηλής προτεραιότητας αιτημάτων σάρωσης σε πραγματικό χρόνο, ενώ διατηρεί τις επιδόσεις των εικονικών μηχανών. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε από την Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ. Ένα εταιρικό εικονικό περιβάλλον αποτελείται συνήθως από μία ειδική εικονική μηχανή, η οποία προστατεύεται από μία λύση ασφάλειας και ένα δίκτυο εικονικών σταθμών εργασίας που διαθέτουν τα λεγόμενα agents. Μια σύνδεση δικτύου εγκαθίσταται μεταξύ της ειδικής εικονικής μηχανής και των agents, ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας on-demand σάρωσης αρχείων για ιούς (ODS) ή μιας on-access σάρωσης εφαρμογών για ιούς (OAS). Αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά τη χρήση πόρων σε συγκεκριμένες εικονικές μηχανές, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών σε ολόκληρη την εικονική υποδομή.
Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος οι on-demand σαρώσεις αρχείων να αναλώνουν μεγάλη ποσότητα πόρων του server, κάτι που με τη σειρά του δυσχεραίνει σημαντικά τις on-access σαρώσεις των εφαρμογών. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την ταχύτητα εκτέλεσης εφαρμογών, για τις οποίες η επιβεβαίωση ασφάλειας πρέπει να γίνει σε πραγματικό χρόνο. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία μπορεί να θέσει σε υψηλότερη προτεραιότητα τις διεργασίες επεξεργασίας που αφορούν on-access σαρώσεις, κάτι που επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις των εικονικών server ή των εικονικών σταθμών εργασίας, μειώνοντας το χρόνο απόκρισης της μηχανής antivirus. Η τεχνολογία «δεσμεύει» μία ή περισσότερες συνδέσεις δικτύου μεταξύ του agent και της ειδικής εικονικής μηχανής.

About Freegr network

Από το Blogger.