τεχνολογία

Διάκριση για το Athens-1 της Lamda Hellix

Η Lamda Hellix, πάροχος υπηρεσιών data center, ανακοίνωσε ότι το Athens-1, είναι το πρώτο data center παγκοσμίως που πιστοποιείται στο επίπεδο Gold κατά το πρότυπο LEED v4 O+M για την «πράσινη» λειτουργία και συντήρηση του. Το πρότυπο LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης «πράσινων» κτηρίων που αναπτύχθηκε από το U.S. Green Building Council. Επιβεβαιώνει την σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων με εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης που αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου.
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πρακτικής που εφαρμόζει η Lamda Hellix, πραγματοποιήθηκαν στο data center παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του data center παράλληλα με την τακτική επαλήθευση και έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων ενέργειας. Επίσης, επιτεύχθηκε σημαντική μείωση της κατανάλωσης νερού και εφαρμόστηκαν πολιτικές «πράσινων» προμηθειών και διαχείρισης απορριμμάτων.

About Freegr network

Από το Blogger.