ειδήσεις

To Linux Foundation διαθέτει την πλατφόρμα Civil Infrastructure

H ανακοίνωση του Civil Infrastrutucre Platform από το Linux Foundation έχει σκοπό την προσφορά μητροπολιτικών υπηρεσιών με βάση το Linux. Όπως δηλώνει το ίδιο το Linux Foundation, το Civil Infrastructure Platform έχει ως στόχο του να προσφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία υποδομών που απαιτούνται από συστήματα παρακολούθησης, διαχείρισης και υποβοήθησης δραστηριοτήτων των πολιτών των μοντέρνων αστικών κέντρων σε ένα μεγάλο πλήθος πεδίων, όπως είναι η ενέργεια, οι μετακινήσεις, η υγεία, η επικοινωνία και πολλοί άλλοι τομείς. Το Linux Foundation τονίζει τη κοινωνική χρησιμότητα των υπηρεσιών αυτών, ενώ οι απαραίτητες υποδομές αποτελούν στοιχεία εκ των ων ουκ άνευ για την καλύτερη διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών σε ένα μοντέρνο αστικό πλαίσιο. 
Η Pricerwaterhouse Coopers, όπως αναφέρει το ZDNet, έχει υπολογίσει το 2014 την αξία της ζήτησης των υπηρεσιών αυτών σε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, με δυνατότητα ανόδου έως και τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι και το 2025. Τέτοια προϊόντα υποδομών αναμένεται να κάνουν έντονη την παρουσία τους σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα και η Ιαπωνία. Το Linux Foundation υποστηρίζει το ανοιχτό λογισμικό ως τη βάση όλων των projects που μπορούν να προκύψουν μετά την υιοθέτηση της πλατφόρμας Civil Infrastructure σε διάφορες περιοχές του κόσμου και για διάφορες εφαρμογές.

About Freegr network

Από το Blogger.