ειδήσεις

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ CLOUD ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η Canon δημοσίευσε τα βασικότερα στοιχεία από την έκθεση Office Insights 2017, η οποία αποκαλύπτει ότι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη υπάρχει αυξανόμενη τάση για την ανάπτυξη υπηρεσιών MPS και cloud. Η έκθεση διαπίστωσε ότι παρά το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τις επιχειρήσεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η διαδικασία υιοθέτησης αυτών των συστημάτων βρίσκεται στις απαρχές της. Όσον αφορά τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (MPS), η πλειονότητα των ερωτηθέντων επιχειρήσεων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης δεν διαθέτει σύμβαση για υπηρεσίες MPS, ενώ μόλις το 5% απάντησε θετικά σε αυτή την ερώτηση, έναντι του 32% για τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Πολλές επιχειρήσεις, ωστόσο, εξετάζουν το ενδεχόμενο των υπηρεσιών MPS, με το 38% να δηλώνουν ότι είναι μια πιθανότητα.
Ως αποτέλεσμα, για πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή, εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης, δεδομένου ότι το 32% εξακολουθεί να μην αυτοματοποιεί καμία διαδικασία επεξεργασίας εγγράφων. Η υιοθέτηση υπηρεσιών ασφαλείας αυξάνεται επίσης, αν και οι επιχειρήσεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν την τάση να μην ενημερώνουν τα μέτρα ασφάλειας τόσο συχνά. Το 35% των εταιρειών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αναφέρουν ότι είναι πλήρως ενήμερες για όλες τις τρέχουσες ευθύνες που αφορούν ζητήματα νομικής φύσης και συμμόρφωσης. Ωστόσο, μόνο το 20% των εταιρειών πρόκειται να ενισχύσουν σίγουρα την ασφάλεια των εγγράφων τα επόμενα 1-2 χρόνια
Αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται με το κόστος: αποδεικνύεται ότι το κόστος αποτελεί εμπόδιο για το 17% των επιχειρήσεων όταν εξετάζουν λύσεις στο cloud (και το 25% ανησυχούν για την ασφάλεια). Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί το 31% των επιχειρήσεων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αναφέρει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς να χρησιμοποιήσει το cloud για τη διαχείριση εγγράφων. Θα μπορούσε επίσης να απαντήσει στο ερώτημα γιατί το 78% θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη μεγαλύτερη ασφάλεια εγγράφων.

About Freegr network

Από το Blogger.