τεχνολογία

Το Facebook θέλει πιο “ανθρώπινα” τα chatbots

To Facebook προσπαθεί να δώσει πιο “ανθρώπινα” χαρακτηριστικά στα chatbots, βελτιώνοντας την ικανότητα συζήτησης που παρουσιάζουν. 
 Οι ερευνητές του Facebook θέλουν να δώσουν έμφαση στην προσωπικότητα του κάθε chatbot, προκειμένου να παρουσιάζει το κάθε ένα από αυτά πιο ανθρωποκεντρικό προφίλ όταν κάποιος συνδιαλέγεται μαζί τους μέσω messenger. Η μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενη Τεχνητή Νοημοσύνη που διέπει τα chatbots, σύμφωνα με το Digital Trends, δεν θεωρείται ότι έχει μία συγκροτημένη προσωπικότητα, στοιχείο που πολλές φορές είναι η αιτία που η εμπειρία συνομιλίας με ένα chatbot δεν είναι όμοια με εκείνη που θα είχε κανείς εάν συνομιλούσε με έναν άνθρωπο. 
Ο σκοπός του Facebook είναι να καταφέρει να κάνει τα chatbots να παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά όποτε συνομιλεί κανείς μαζί τους, ενώ θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν το πότε θα πρέπει να απαντήσουν ή να αρνηθούν να απαντήσουν σε μία ερώτηση που τους γίνεται. Μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας των κατάλληλων βάσεων δεδομένων, οι προγραμματιστές του Facebook προσπαθούν να εκπαιδεύσουν καταλλήλως την Τεχνητή Νοημοσύνη των chatbots.

About Freegr network

Από το Blogger.