ειδήσεις

Ξεκλείδωμα με αναγνώριση παλάμης σε Windows laptops

Microsoft και Fujitsu ανακοίνωσαν την συνεργασία τους για ενσωμάτωση της τεχνολογίας PalmSecure στα laptops με λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro, η οποία θα δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να ξεκλειδώνουν τον υπόλογιστή τους με σάρωση της παλάμης τους. Η τεχνολογία PalmSecure εμπλέκει έναν σχετικά μεγάλο αισθητήρα (1 x 1 cm), ο οποίος αναγνωρίζει την θέση των φλεβών στην παλάμη του χρήστη. Οι φλέβες σχηματίζουν ένα αρκετά πολύπλοκο πλέγμα που είναι μοναδικό για κάθε χρήστη και το πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις άλλες βιομετρικές τεχνολογίες (π.χ. αναγνώριση αποτυπωμάτων) είναι το γεγονός ότι βρίσκονται εσωτερικά και είναι σημαντικά πιο δύσκολη η αντιγραφή ή υποκλοπή τους.

About Freegr network

Από το Blogger.