ειδήσεις

Ξεκινάει η λειτουργία της ελληνικής πύλης ανοικτών δεδομένων

«Τα δημόσια ανοικτά δεδομένα είναι πλέον υψηλή προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (OKFN Greece) με τη στήριξη του ΑΠΘ, ανέπτυξε και φιλοξενεί την Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων. Η Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων υλοποιήθηκε με την εθελοντική εργασία μελών του Ιδρύματος OKFN Greece http://open-data.okfn.gr/about, φοιτητών και αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Επιστήμη του Διαδικτύου του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ και της Μονάδας Σημασιολογικού Ιστού του ΑΠΘ.
Η πύλη ενσωματώνει την εφαρμογή ανοικτού κώδικα του OKFN, CKAN, που αποτελεί τη βάση των αντίστοιχων πυλών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η Δημοσιοποίηση της Ελληνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων από το Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης έγινε για πρώτη φορά 14/2/2013 (http://blog.okfn.org/2013/02/14/new-...m-okfn-greece/) μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και είχε μεγάλη ανταπόκριση από χώρες τις Ευρώπης και την Αμερική.

About Freegr network

Από το Blogger.