ειδήσεις

Ο Firefox σύντομα θα τρέχει επεκτάσεις του Chrome

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στο Firefox στο μέλλον, και θα απαιτήσουν από τους developers “επεκτάσεων” να κάνουν μεγάλες αλλαγές στις υπάρχουσες επεκτάσεις τους για να εξασφαλίσουν ότι θα συνεχίζουν να λειτουργούν απροβλημάτιστα. Η εταιρεία σκοπεύει να αντικαταστήσει το API για τις επεκτάσεις στον Firefox με ένα νέο που έχει την ονομασία WebExtensions και είναι παρόμοιο με το σύστημα που χρησιμοποιείται στους Chrome και Opera για να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα add-ons που μπορούν να λειτουργήσουν σε πολλαπλούς browsers. Οι αλλαγές επίσης γίνονται γιατί υπάρχει στα σκαριά μία ταχύτερη έκδοση του Firefox στον ορίζοντα με την ονομασία Electrolysis, η οποία διαχωρίζει τον browsers σε πολλαπλές διεργασίες και μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης των χρηστών στο malware.
Οι developers θα πρέπει να κάνουν αλλαγές στις επεκτάσεις τους για να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν αν επηρεάζονται από τις αλλαγές. Καταρχήν, από τις 22 Σεπτεμβρίου με την κυκλοφορία του Firefox 41 όλες οι επεκτάσεις θα χρειαστεί να αξιολογηθούν και να υπογραφούν από την Mozilla. Η εταιρεία για την ώρα χρησιμοποιεί μία “μαύρη λίστα” για να αποκλείει τις επεκτάσεις που ουσιαστικά είναι μεταμφιεσμένο malware αλλά έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική, οπότε και οι developers θα πρέπει να υποβάλλουν τις επεκτάσεις τους για αξιολόγηση στην Mozilla προτού διατεθούν για κατέβασμα. Στην συνέχεια, περιμένουμε την έκδοση Firefox 43, που θα διατεθεί στις 15 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει το νέο API.

About Freegr network

Από το Blogger.