ειδήσεις

Άγνοια στα οφέλη λύσεων ασφάλειας για εικονικά περιβάλλοντα

Έρευνα της Kaspersky Lab έδειξε ότι το73% των εταιρειών βασίζονται σε συμβατικές λύσεις προστασίας, επίπεδου τερματικών συσκευών, για την προστασία των εικονικών περιβαλλόντων τους. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένες επιδόσεις και να δημιουργήσει υπερβολικό φόρτο στα συστήματά τους. Μάλιστα, το ένα τρίτο των επιχειρήσεων (34%) δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν εξειδικευμένα προϊόντα ασφάλειας για εικονικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τα ευρήματα σχετικής έρευνας, μόλις το 27% των εταιρειών χρησιμοποιεί λύσεις ασφάλειας ειδικά προσαρμοσμένες για εικονικά περιβάλλοντα. Από αυτές, οι μισές σχεδόν (48%) χρησιμοποιούν agent-based λύσεις.
Οι εξειδικευμένες agentless και light-agent λύσεις δεν είναι ακόμα συνηθισμένες και χρησιμοποιούνται από το 35% και το 15% αντίστοιχα. Όταν χρησιμοποιούνται λύσεις προστασίας επιπέδου Τερματικών Συσκευών σε εικονικές μηχανές, μπορεί να προκύψουν διάφορα ζητήματα. Για παράδειγμα, η ταυτόχρονη anti-malware σάρωση και ενημέρωση βάσεων δεδομένων σε πολλαπλές μηχανές, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να δημιουργήσει υπερβολικά φορτία στην υποδομή, ή ακόμη και να οδηγήσει σφάλμα υπηρεσίας.

About Freegr network

Από το Blogger.