τεχνολογία

Αλλαγές στο «ευρωπαϊκό» περιεχόμενο των υπηρεσιών video streaming

Οι υπηρεσίες video streaming, όπως το Netflix και το Amazon Prime, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον κατά 20% ευρωπαϊκό περιεχόμενο στο πρόγραμμα που θα προβάλλουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει μία συνολική διόρθωση των κανόνων εκπομπής τηλεοπτικού περιεχομένου που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η καθιέρωση ενός ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού του τηλεοπτικού προγράμματος να προέρχεται από την «εγχώρια» αγορά, δηλαδή τις χώρες της Ένωσης. Στόχος φυσικά είναι να δοθεί ώθηση στη δημιουργία και χρηματοδότηση ευρωπαϊκών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών.
Το προσχέδιο των προτάσεων της Επιτροπής, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters προβλέπει ότι αυτό το ποσοστό θα πρέπει να είναι στο 20% του προβαλλόμενου περιεχομένου. Σύμφωνα με έρευνες της Επιτροπής οι ευρωπαϊκές κινηματογραφικές παραγωγές αντιστοιχούν στο 27% στο σύνολο των υπηρεσιών streaming και περίπου στο 21% των ταινιών που προβάλλονται από το Netflix. Ωστόσο, με την παραπάνω ρύθμιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποφύγει φαινόμενα όπου κινηματογραφικές παραγωγές χρηματοδοτούνται τυπικά από εταιρείες που έχουν συσταθεί σε ευρωπαϊκές χώρες με «χαλαρές» φορολογικές υποχρεώσεις, όπως το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία.

About Freegr network

Από το Blogger.