τεχνολογία

Η τεχνολογία Στην αγορά εργασίας και το ελληνικό παράδοξο

Χωρίς αμφιβολία, τα φαινόμενα της τεχνολογικής εξέλιξης και της παγκοσμιοποίησης δεν έχουν αφήσει ανέπαφη την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΑΣΑ για τις προοπτικές απασχόλησης σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται μια σημαντική μεταβολή στο μείγμα προσφοράς της εργασίας.
Συγκεκριμένα στην έκθεση του ΟΑΣΑ παρατηρείται το γεγονός ότι οι παραδοσιακές εργασίες μέσης ειδίκευσης, δηλαδή θέσεις εργασίας για μηχανικούς ή υπαλλήλους, έχουν μειωθεί σημαντικά. Στον αντίποδα οι θέσεις εργασίας τόσο χαμηλής όσο και υψηλής ειδίκευσης παρουσιάζουν μεγαλύτερη αφθονία. Το φαινόμενο αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τους αναλυτές καθώς αφήνει περιθώρια για περαιτέρω πόλωση στην κοινωνία, καθώς αναπόφευκτα οδηγεί στην ανισότητα.
Η πόλωση στην αγορά εργασίας εξαρτάται εν μέρει σε μεγάλο βαθμό από την απομάκρυνση των περισσότερων κοινωνιών από τον πρωτογενή τομέα. Ολοένα και περισσότερες κοινωνίες επιλέγουν συνειδητά ή ασυνείδητα να απομακρυνθούν από τον τομέα της παραγωγής, έναν τομέα που ιστορικά χαρακτηρίζεται από προσφορά εργασιών μεσαίας ειδίκευσης. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητα μια κακή εξέλιξη καθώς έτσι δίνεται η δυνατότητα στην ανάπτυξη περισσότερων θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλή ειδίκευση παρά χαμηλή.
thedeclineofmanufacturing
Το ελληνικό παράδοξο
Όπως φαίνεται από την έκθεση του ΟΑΣΑ η συμπεριφορά της Ελλάδας στον τομέα της αγοράς εργασίας από το 1995-2015 παρουσιάζει ένα τεράστιο παράδοξο σε σχέση με τις υπόλοιπες υπό μελέτη χώρες.
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το γεγονός ότι τα επαγγέλματα που χρειάζονται υψηλή ειδίκευση και αυτά που χρειάζονται χαμηλή ειδίκευση έχουν πλήρως αντεστραμμένους ρόλους. Στις υπόλοιπες χώρες ενώ έχουν μειωθεί οι εργασίες μεσαίας απασχόλησης οι εργασίες υψηλής ειδίκευσης παρουσιάζουν κατά μέσο όρο αύξηση. Όμως στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο οι θέσεις εργασίας που απαιτούν από τους εργαζόμενους χαμηλή ειδίκευση γνωρίζουν εξαιρετικά σημαντική άνοδο.
Προφανώς, το φαινόμενο αυτό επηρεάζει ανεπανόρθωτα και εν δυνάμει υποψήφιους για θέσεις εργασίας με πολύ υψηλά χαρακτηριστικά οι οποίοι μη μπορώντας να βρουν μια θέση εργασίας που αξιοποιεί πλήρως τις αναλυτικές τους ικανότητες, συμβιβάζονται με θέσεις που χρειάζονται χαμηλότερη ειδίκευση.
Job polarisation 3A1 1 NEW
Τις πταίει;  
Η πόλωση στην αγορά εργασίας φαίνεται να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την τεχνολογική ανάπτυξη και το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνδράμει αισθητά στην μείωση θέσεων εργασίας μεσαίας ειδίκευσης στον τομέα της παραγωγής. Μέρος του προβλήματος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι πολλές θέσεις εργασίας μεσαίας ειδίκευσης έχουν πλέον μετουσιωθεί σε θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης καθώς απαιτείται ειδική γνώση για τον χειρισμό της τεχνολογίας. Ωστόσο οφείλουμε να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν είναι πάντα αρνητική. reportergr

About Freegr network

Από το Blogger.