τεχνολογία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ CAR PC ΜΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Kaspersky Lab και η AVL Software and Functions GmbH παρουσίασαν τη Μονάδα Ασφαλούς Επικοινωνίας (Secure Communication Unit – SCU) στο πλαίσιο του New Mobility World/IAA 2017, στην Φρανκφούρτη. Η πρωτότυπη λύση ασφάλειας αποδεικνύει τις δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, του αυτοκινήτου του ίδιου και της εξωτερικά συνδεδεμένης υποδομής του, καθιστώντας τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα ασφαλή από κατασκευής (secure-by-design). Με κάθε γενιά, τα αυτοκίνητα ενσωματώνουν νέες «έξυπνες» τεχνολογίες για απομακρυσμένη διάγνωση, τηλεματική, αυτοματοποιημένη και αυτόνομη οδήγηση, απομακρυσμένη βοήθεια οδηγού και infotainment. 
Με βάση τους ηλεκτρομηχανικούς ενεργοποιητές οχημάτων, τα χειριστήρια αυτοκινήτων γίνονται όλο και πιο περίπλοκα ψηφιακά και παράλληλα φυσικά συστήματα με πολλούς αισθητήρες, χειριστήρια, εφαρμογές, υπό-δίκτυα και μονάδες επικοινωνίας που αλληλεπιδρούν με άλλα οχήματα και το περιβάλλον τους. Οι λειτουργίες τους μπορούν να ελέγχονται εξ αποστάσεως μέσω ψηφιακών συστημάτων. Εξαιτίας αυτού, τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα αποτελούν ολοένα και περισσότερο στόχο ψηφιακών εγκληματιών. 
Ο αυξανόμενος αριθμός εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών και η πολυπλοκότητα του συστήματος στα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, καθώς και η αυξανόμενη δυναμική των κύκλων ενημέρωσης λογισμικού που χρησιμοποιούν ενημερώσεις “over-the-air”, καθιστούν δύσκολη τη δοκιμή του πλήρους συστήματος ώστε οι κατασκευαστές να είναι βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν σφάλματα, με αποτέλεσμα τα backdoors και τα αρχιτεκτονικά θέματα να παραβλέπονται. Ο ρόλος της Μονάδας Ασφαλούς Επικοινωνίας είναι να καταστήσει τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα secure-by-design, ανεξάρτητα από το λογισμικό και τα συστήματα τρίτων που μπορεί να είναι εγκατεστημένα. 
Το SCU είναι μια πύλη επικοινωνίας της μονάδας ελέγχου, συνδεδεμένη με διάφορα υποδίκτυα ή/και ελεγκτές πύλης στα υποδίκτυα αυτά εντός του δικτύου του αυτοκινήτου, ενεργώντας ως μία ενιαία ασφαλής πύλη για εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές επικοινωνίας. 
Με βάση την επιβολή της πολιτικής ασφάλειας και τον ισχυρό διαχωρισμό για την αποτροπή ανεπιθύμητης επαφής μεταξύ των διαφόρων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, το λογισμικό βοηθάει στην εξασφάλιση κατάλληλων επικοινωνιών που προστατεύονται από παρεμβολές εντός του δικτύου του αυτοκινήτου.

About Freegr network

Από το Blogger.