freegr

ΑΠΑΞΙΩΣΗ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μένουν εκτός ΕΣΠΑ

 


Αποκλεισμένες από τις ενισχύσεις των δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκονται πάνω από επτά στις δέκα μικρές και  πολύ μικρές επιχειρήσεις , καταγγέλλει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας σε επιστολή που έστειλε προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αφορμή την  πρόσφατη προδημοσίευση στις 11 Νοεμβρίου 2022 της Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που αφορά σε  επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι οι  προϋποθέσεις που τίθενται στη Δράση 1 Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ  του Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027) δημιουργούν συνθήκες αποκλεισμού για την πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  οι οποίες έχουν την μεγαλύτερη  ανάγκη από υποστήριξη ως προς την κρίσιμη ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών.

Όπως αναφέρει  «με μεγάλη έκπληξη διαπιστώνουμε ότι στην πρόσφατη προδημοσίευση (11/11/2022) της Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027) που αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό, προβλέπεται στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Θεωρούμε ότι προφανώς μόνον εκ παραδρομής θα μπορούσε να τεθεί ένα τέτοιο πρωτοφανές, ανερμάτιστο και απαράδεκτο (κανονιστικά, επιχειρησιακά και αναπτυξιακά) κριτήριο που αποκλείει εκ προοιμίου το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων της χώρας (περίπου το 75%), οι οποίες είναι και εκείνες που διαθέτουν λιγότερες από πέντε  Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Είναι προφανές ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (ακόμη και με λιγότερες από 5 ΕΜΕ) έχουν (ακόμη μεγαλύτερη) ανάγκη από υποστήριξη ως προς την κρίσιμη ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών. Ο εκ των προτέρων αποκλεισμός από ένα πρόγραμμα με τόσο σημαντική δυνητική επίδραση στη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την αρχή της ίσης αντιμετώπισης των μικρών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργεί άκρατο αθέμιτο ανταγωνισμό (και «προ-σχεδιασμένες» στρεβλώσεις) υπέρ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και αποκαλύπτει την εξελισσόμενη ευρύτερη στρατηγική συστηματικής εξάλειψης του μικρού μεγέθους από την ελληνική επιχειρηματικότητα»  αναφέρεται στην επιστολή.

Η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει επίσης ότι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις δημιουργούν κανονιστικά θέματα άνισης αντιμετώπισης των οικονομικών υποκειμένων και προφανώς αντιστρατεύονται κάθε έννοια υποστήριξης της αναπτυξιακής αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας δεδομένου ότι εξαιρούν το μεγαλύτερο τμήμα της.

Σε μια περίοδο έλλειψης ρευστότητας, ελλιπούς πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και ευρύτερου προσανατολισμού (βάσει των σχετικών κριτηρίων) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε πολύ μεγάλες επενδύσεις, το ΕΣΠΑ 2021-2027 παραμένει το μοναδικό εργαλείο υποστήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων και υπογραμμίζει την  «προκλητικά ετεροβαρή τάση στήριξης των επιχειρήσεων μεγαλύτερης κλίμακας» που υιοθετείται και αναπαράγεται πλέον και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των σχετικών προγραμμάτων.

Η  ΓΣΕΒΕΕ, επιφυλάσσεται  άμεσα για κάθε επιχειρησιακή, κανονιστική και επικοινωνιακή ενέργεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προάσπιση των αρχών ισότιμης πρόσβασης των επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά από την κυβέρνηση να αντιληφθεί τις πρωτοφανείς κανονιστικές, νομικές, επιχειρηματικές, οικονομικές και αναπτυξιακές διαστάσεις και επιπτώσεις των συγκεκριμένων προϋποθέσεων άμεσου και ρητού αποκλεισμού του μεγαλύτερου μέρους των επιχειρήσεων της χώρας και να παρέμβει άμεσα.

About Freegr network

Από το Blogger.