Μαθητικός ΕΛληνικός φορητός υπολογιστής!


Πρόσκληση για την υποβολή λύσης φορητού μαθητικού υπολογιστή απευθύνει η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της κατάρτισης σχεδίου ενσωμάτωσης «φορητού μαθητικού υπολογιστή» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Σε πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παρουσίαση των προτεινόμενων λύσεων φορητού μαθητικού υπολογιστή και να υποβάλουν έγγραφο αίτημα μαζί με συνοπτική παρουσίαση της πρότασής τους, συνοδευόμενη από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, το αργότερο μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ στην διεύθυνση Λέκκα 23-25, 10562, Αθήνα υπόψη του κ. Δ. Κοντογιαννόπουλου.
Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εντός του 2007 και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κατ' ελάχιστον χαρακτηριστικά:
Τιμή που δεν θα υπερβαίνει τα 250E (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ανθεκτική κατασκευή, Ελάχιστη ανάλυση οθόνης 800x480, Βάρος που δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 kg, Ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης
Λειτουργικό σύστημα και πληκτρολόγιο με δυνατότητα υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας
Σε δεύτερο στάδιο, οι συμμετέχοντες που πληρούν τα ανωτέρω, θα κληθούν για παρουσίαση των προτάσεων τους. Κατά την παρουσίαση θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα του προτεινόμενου φορητού υπολογιστή για εύλογο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας του οποίου θα τους επιστραφούν.
Περισσότερα :
http://www.naftemporiki.gr/news/stat...26/1369546.htm
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/...l_secretariat/

About Freegr network

Από το Blogger.