Επαναστατικά μέτρα από E.E.T..T για χρήστες Ιντερνέτ


Δέσμη μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών-πελατών των εταιρειών τηλεφωνίας και Διαδικτύου ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την τροποποίηση του κανονισμού Γενικών Αδειών.
Η ΕΕΤΤ επιχειρεί να βάλει τέρμα στην ταλαιπωρία των συνδρομητών σε τρεις βασικούς τομείς: την ηλεκτρονική αλληλογραφία, την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των χρηστών από τους παρόχους και τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στις υπηρεσίεςVoΙΡ, δηλαδή τηλεφωνικών κλήσεων μέσω ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, ως προς την αλληλογραφία καθορίζονται:
Αυτόματη προώθησή της, όταν αλλάζει ο πάροχος. Ετσι, η αλληλογραφία των χρηστών προωθείται αυτομάτως από τον παλαιό πάροχο στη νέα τους ηλεκτρονική διεύθυνση για δύο μήνες. Αποστολή απαντητικού μηνύματος από τον παλαιό πάροχο στον αποστολέα της αλληλογραφίας τους, με το οποίο θα τον ενημερώνει για τη νέα τους ηλεκτρονική διεύθυνση για διάστημα έξι μηνών.
Απαγόρευση της εκχώρησης σε άλλο χρήστη της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταργηθεί πριν από την πάροδο έξι μηνών. Κατ εξαίρεση η διεύθυνση μπορεί να παραχωρηθεί πριν από την εκπνοή του συγκεκριμένου διαστήματος μόνο στον χρήστη, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος κάτοχός της.
«Επαναστατικές» μπορούν να χαρακτηριστούν, όμως, και οι νέες ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των χρηστών τηλεφωνίας και Ιντερνετ, καθώς στο εξής οι εταιρείες υποχρεώνονται:
Να εξυπηρετούν τους χρήστες και για θέματα βλαβών μέσω ειδικής χωρίς χρέωση τηλεφωνικής γραμμής, που πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον 12 ώρες το 24ωρο από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο.
Να εξασφαλίζουν διαδικασίες εξέτασης των προβλημάτων και να δημοσιεύουν σε ευκρινές και προσβάσιμο σημείο των ιστοσελίδων τους τα στοιχεία, στα οποία μπορούν να υποβάλλονται παράπονα και καταγγελίες με αναφορά στις χρεώσεις τους.
Να απαντούν εγγράφως σε κάθε έγγραφο παράπονο ή καταγγελία που υποβάλλουν οι καταναλωτές εντός 20 ημερών. Να ανακοινώνουν σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους, εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε τριμήνου, ποσοτικά στοιχεία για τις επιδόσεις στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης, με το ποσοστό αναπάντητων κλήσεων, τον μέσο χρόνο αναμονής και το ποσοστό απαντημένων κλήσεων.Παράλληλα, η απόφαση της ΕΕΤΤ προχώρησε και στον λεπτομερή καθορισμό των παρόχων των υπηρεσιών τηλεφωνίας μέσω Ιντερνετ (VoIP), οι οποίες έχουν μειωμένο κόστος σε σχέση με τις παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες.

About Freegr network

Από το Blogger.