Πρόγραμμα ποιότητας ηλεκτρικού ρεύματος από την Ρ.Α.Ε.


Tον δρόμο για τη δικαστική διεκδίκηση αποζημιώσεων από τη ΔEH για ζημιές ηλεκτρικών συσκευών που προκύπτουν από την κακή ποιότητα ρεύματος (προβλήματα τάσης) ανοίγει για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας η Pυθμιστική Aρχή Eνέργειας (PAE).
Σε συνεργασία με την εταιρεία ANKO και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θέτει σε εφαρμογή ένα πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής της παρεχόμενης ποιότητας ηλεκτρικού ρεύματος τοποθετώντας 500 ειδικές συσκευές σε ισάριθμους μετρητές ηλεκτρικού σε όλη τη χώρα και σε διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών. H συσκευή αυτή που θα είναι τοποθετημένη σε ένα ειδικό κουτί θα περιέχει εξοπλισμό που θα μπορεί να καταγράφει οποιαδήποτε στιγμή αν υπάρχει απόκλιση από την κανονική τάση των 220 βολτ, για πόση ώρα και άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ποιότητα του ρεύματος.
Εθελοντική συμμετοχή
Για την υλοποίηση του πιλοτικού αυτού προγράμματος, η PAE κάλεσε χθες μέσω της ιστοσελίδας της στο Διαδίκτυο τους καταναλωτές να επιτρέψουν στα αρμόδια συνεργεία την εγκατάσταση των απαιτούμενων συσκευών στους μετρητές τους. Πρόκειται για εθελοντική συμμετοχή χωρίς καμία επιβάρυνση, ενώ αντιθέτως οι καταναλωτές που θα συμμετάσχουν θα μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στοιχεία για την ποιότητα του ρεύματος που καταναλώνουν, κάτι που θα τους δώσει τη δυνατότητα να προσφύγουν δικαστικά κατά της ΔEH για αποζημιώσεις σε περίπτωση βλάβης ηλεκτρικών συσκευών.
H καταγραφή θα γίνει σε διάρκεια ενός έτους και στόχος είναι η εκπόνηση σχετικής μελέτης που αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας ώστε να καταστεί δυνατός ο καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών προς συμμόρφωση από τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί για διάστημα ενός έτους και σε πανελλαδική εμβέλεια, καταγραφή της ποιότητας της παρεχόμενης τάσης σε δείγμα καταναλωτών και σε καίρια σημεία του δικτύου. Για την εφαρμογή του προγράμματος η PAE επικαλείται την Oδηγία 2003/54 της E.E. για την προστασία του καταναλωτή.

About Freegr network

Από το Blogger.