ειδήσεις

Χωρίς εκκίνηση υπηρεσιών των Windows 7

Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες των Windows 7, που δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται αυτόματα. Απενεργοποιώντας την αυτόματη εκκίνηση αυτών των υπηρεσιών αυξάνουμε την ταχύτητα του υπολογιστή.
Βήμα 1
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Ο υπολογιστής μου" και επιλέξτε "Διαχείριση".Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου "Διαχείριση Υπολογιστή" επιλέξτε "Υπηρεσίες και εφαρμογές" και στην συνέχεια "Υπηρεσίες".
Βήμα 2
Από εδώ μπορείτε να ορίσετε τις υπηρεσίες να μην ξεκινούν αυτόματα.Κάντε διπλό κλικ σε μια υπηρεσία, στο πλαίσιο "Τύπος εκκίνησης" επιλέξτε "Μη αυτόματα". Πάντα να επιλέγετε μη αυτόματη εκκίνηση (manual) και ποτέ "απενεργοποίηση",έτσι ώστε τα Windows να μπορούν να εκκινήσουν κάποια υπηρεσία,αν χρειαστεί.Αν ορίσετε κάποια υπηρεσία στο "απενεργοποίηση" τα Windows δεν θα μπορούν να την εκκινήσουν και θα λάβετε μήνυμα σφάλματος.
Οι υπηρεσίες που μπορείτε με ασφάλεια να ορίσετε να μην ξεκινούν αυτόματα είναι οι εξής:
•Εμπειρία εφαρμογών
•Βοηθητική εφαρμογή IP
•Αρχεία χωρίς σύνδεση
•Ουρά εκτύπωσης(αν δεν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή)
•Προστατευμένος χώρος αποθήκευσης
•Απομακρυσμένο μητρώο (Πάντα απενεργοποιημένο,για θέματα ασφαλείας)
•Δευτερεύουσα σύνδεση
•Κέντρο ασφαλέιας
•Διακομιστής(αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε κάποιο δίκτυο)
•Υπηρεσία εισόδου δεδομένων Tablet PC
•Θέματα(εφόσον χρησιμοποιείτε το προεπιλεγμένο θέμα των Windows)
•Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων των Windows
•Πρόγραμμα βοήθειας TCP/IP NetBIOS
•Windows Search(αν δεν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αναζήτησης των Windows συχνά)

About Freegr network

Από το Blogger.