ειδήσεις

Εταιρική διαχείριση μεταφοράς αρχείων

Προτού αναζητήσετε μια λύση μεταφοράς αρχείων, σε εταιρικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να κάνετε ανάλυση των αναγκών και των προϋποθέσεων για να καθορίσετε πως θα μεταφέρονται τα δεδομένα.
Παρακάτω αναφέρονται 10 παράγοντες που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ώστε να βρούμε την κατάλληλη λύση.
1. Διαφάνεια πλατφόρμας – Όταν μεταφέρουμε ευαίσθητα δεδομένα, για να μειώσουμε τους όποιους κινδύνους, οι χρήστες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν το λογισμικό που κάνει την μεταφορά αρκεί να είναι εγκατεστημένο στον server όπου βρίσκονται τα δεδομένα.
2. Έλεγχος πρόσβασης – Η διαχείριση μεταφοράς αρχείων (ΔΜΑ), θα πρέπει να παρέχει περιορισμούς πρόσβασης με βάση το ρόλο του χρήστη και να του δίνει τις ανάλογες δυνατότητες.
3. Ασφάλεια του FTP - Το απλό FTP δεν είναι ασφαλές. Η ΔΜΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τόσο SFTP (FTP μέσω SSH) και FTPS (FTP μέσω SSL) πρωτόκολλα για ασφαλείς μεταφορές FTP.
4. Πρωτόκολλα κρυπτογράφησης - Η λύση που θα επιλέξουμε θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον κρυπτογράφηση AES, Open PGP, AS2, SSH, SSL, TLS και S / MIME.
5. Διασύνδεση με βάσεις δεδομένων – Η ΔΜΑ θα πρέπει εύκολα να συνδέεται με DB2, SQLServer, Oracle, MySQL και άλλους δημοφιλείς servers βάσεων δεδομένων για την εξαγωγή και την εισαγωγή των δεδομένων.
6. Μετατροπή δεδομένων – Η λύση μας καλό θα είναι να έχει την ικανότητα να μετατρέπει δεδομένα μεταξύ δημοφιλών προτύπων όπως XML, CSV, Excel και μορφές κειμένου σταθερού πλάτους.
7. Συμπίεση δεδομένων – Η συμπίεση είναι χρήσιμη ώστε να μειώνουμε τον χρόνο μεταφοράς.
8. Ενσωμάτωση με εφαρμογές – Η ΔΜΑ που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες εντολές και API για διασύνδεση με τις εφαρμογές μας.
9. Προγραμματισμός – Είναι χρήσιμο να μπορούμε να προγραμματίσουμε μεταφορά αρχείων για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
10. Διαχείριση κλειδιών και πιστοποιητικών – Ως πρόσθετο μέρος ασφαλείας καλό θα είναι η λύση μας να περιλαμβάνει εργαλεία διαχείρισης για δημιουργία, εισαγωγή και εξαγωγή κλειδιών και πιστοποιητικά.

About Freegr network

Από το Blogger.