ειδήσεις

171 εκατ. € για Ερευνα και Τεχνολογία

Νέες δράσεις για την Ερευνα και την Τεχνολογία ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, η χρηματοδότηση των οποίων γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 και η συνολική δημόσια επένδυση φτάνει τα 171 εκ. ευρώ. Οπως τόνισε η Αννα Διαμαντοπούλου, το σχέδιο απαντά στις απαιτήσεις της εποχής, με κεντρική ιδέα τις μεγάλες αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και με στόχο νέα προϊόντα, υπηρεσίες, θέσεις απασχόλησης. Αναλυτικά οι δράσεις είναι:
1. Yποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Προϋπολογισμός 15 εκ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στην αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και πρόληψη της ανεργίας νέων ερευνητών.
2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς. Προϋπολογισμός 68,3 εκ. ευρώ. Η δράση υποστηρίζει τη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς, μέσα από την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη.
3. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ». Προϋπολογισμός 60 εκ. ευρώ. Σκοπός είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλότατου επιπέδου με θεματικούς φορείς τις μαθηματικές επιστήμες.

About Freegr network

Από το Blogger.