ειδήσεις

Gamers μεσαίου τύπου οι χρήστες του freegr Blog

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ήταν πολύ απλό και αποτυπώθηκε για τους χρήστες μας, επιλέγοντας πόσες ώρες παίζουν καθημερινά. Οι απαντήσεις που καταγράφηκαν ήταν ενδεικτικές των τάσεων που επικρατούν και έτσι διαμορφώνεται ως εξής.
Την απάντηση ότι παίζουν περίπου 2-3 ώρες την ημέρα έδωσε το 26% των χρηστών και αποτελεί το συνηθισμένο μέσο όρο που παίζουν οι gamers σε γενικές γραμμές στην Ευρώπη. Η επόμενη απάντηση ήταν ότι "Παίζω 1 ώρα καθημερινά" αντιπροσωπεύοντας το 8% των χρηστών, ενώ ενδιαφέρον είχε η απάντηση 'Λίγη ώρα και όχι καθημερινά' με το 16% να ανταποκρίνεται θετικά. Παίζω ελάχιστα την εβδομάδα απάντησε αυτή την φορά το 10% που είναι ικανοποιητικό μερίδιο, ενώ Παίζω όσο αντέχω την ημέρα ψήφισαν το 26% των χρηστών που δείχνει ότι αρκετοί φίλοι υπερβαίνουν τις 3 ώρες ημερησίως.  Παράλληλα εκφράστηκε η απάντηση Δεν παίζω παιχνίδια για το 14%,  ενώ Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω
εισέπραξε 0% γεγονός που δείχνει καταληκτικά ότι οι gamers γνωρίζουν τι θέλουν...

About Freegr network

Από το Blogger.