ειδήσεις

Η ESET αναλύει bug που παρουσιάστηκαν στα Windows το 2015

Η ESET δημοσίευσε την ετήσια έκθεση «Windows Exploitation in 2015», στην οποία αναλύει τις κυριότερες ευπάθειες που εμφανίστηκαν στα Microsoft Windows κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Παράλληλα, στην έκθεση τονίζονται τα νέα χαρακτηριστικά ασφάλειας που παρουσιάστηκαν στα Windows, στους web browsers και στο σύστημα Enhanced Mitigation Experience Toolkit της Microsoft. Συγκριτικά με τα αποτελέσματα του 2014, ο αριθμός των «patched» ευπαθειών στα επιμέρους στοιχεία των Microsoft Windows τετραπλασιάστηκε κατά το 2015. Το στοιχείο με τα περισσότερα «patches» παραμένει ο Internet Explorer και ακολουθούν τα User Mode Components (UMC) των Windows. Οι αναγνώστες της έκθεσης μπορούν να βρουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις σημαντικότερες ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της «Hacking Team», όπως και τις πιο κοινές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται, όπως τα drive-by downloads, και οι επιθέσεις Local Privilege Escalation (LPE) ή use-after-free (UAF).

About Freegr network

Από το Blogger.