ειδήσεις

H Κοπεγχάγη επενδύει στο Internet of Things

H πόλη της Κοπεγχάγης γίνεται πιο έξυπνη με τη συνδρομή της πλατφόρμας Internet of Things του Hitachi Insights Group. To Hitachi Insights Group έχει λανσάρει την πλατφόρμα City Data Exchange, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογίες Internet of Things, με σκοπό την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνσή τους σε καθημερινή βάση. Εκτός από τα σαφή οφέλη που θα έχει το λανσάρισμα της πλατφόρμας αυτής στην οικονομία, οι δημιουργοί της έχουν ως στόχο τους την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στο αστικό τοπίο της Κοπεγχάγης.
Στο πλαίσιο της χρήσης των εφαρμογών του Internet of Things, η πόλη έχει την φιλοδοξία της απαγκίστρωσης από τους υδρογονάνθρακες μέχρι το 2025. Το City Data Exchange διευκολύνει την μεταφορά δεδομένων, τη συλλογή τους από διάφορους αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι στην πόλη, ενώ ταυτόχρονα οι βάσεις δεδομένων θα μπορούν να μείνουν ανοιχτές για το κοινό και τη χρήση τους από μελλοντικές εφαρμογές που θα μπορούν να προστεθούν στην πλατφόρμα. Αναμένεται να είναι αυτή η πρώτη φορά που θα γίνει διαθέσιμος ένας τέτοιος πλούτος δεδομένων στο κοινό μίας πόλης, μέσω μιας εφαρμογής Internet of Things.

About Freegr network

Από το Blogger.