freegr

Πώς θα “τρέξει” το δεύτερο κύμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας

 


Ο λόγος για ένα εργαλείο το οποίο ήδη εφαρμόζεται σε τράπεζες και σούπερ-μάρκετ (πρώτο κύμα) με το οποίο εξασφαλίζεται η άμεση, σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος “Εργάνη” για την έναρξη και λήξη της εργασίας. Έτσι, επιτρέπει στους ελεγκτές να γνωρίζουν πριν επισκεφθούν έναν χώρο εργασίας πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται εκεί, αλλά και εξοπλίζει τους εργαζόμενους με ένα σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τη διεκδίκηση οφειλομένων, δεδομένου ιδίως ότι οι σχετικές καταγραφές στο σύστημα “Εργάνη” διατηρούνται επί δεκαετία.

Με βάση όσα προκύπτουν από τις ανακοινώσεις αρμόδιων κυβερνητικών στελεχών, μετά τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει η εφαρμογή της εν λόγω κάρτας στη μεταποίηση, τις τέως ΔΕΚΟ, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες σεκιούριτι.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν πως στόχος είναι η εφαρμογή να “τρέξει” πρώτα στις επιχειρήσεις με μεγάλο προσωπικό, όπως έγινε και κατά την εφαρμογή του πρώτου κύματος, δηλαδή στα σούπερ-μάρκετ και τις τράπεζες με πάνω από 250 εργαζόμενους.

Το ίδιο πάνω-κάτω “πληθυσμιακό” κριτήριο αναμένεται να

ΠΩΣ ΘΑ “ΤΡΕΞΕΙ” ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

εφαρμοστεί και για τις βιομηχανίες, τις ασφαλιστικές, τις επιχειρήσεις φύλαξης και τις τέως ΔΕΚΟ (π.χ. ΔΕΗ κ.λπ.).

Έτσι, οι επιχειρήσεις στους παραπάνω κλάδους που έχουν κάτω από 250 εργαζομένους δεν θα ενταχθούν στα τέλη του τρέχοντος έτους, αλλά λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου όλες (δηλαδή είτε μεγάλες είτε μικρές) οι επιχειρήσεις σε βιομηχανία, ασφαλιστικές κ.λπ. θα πρέπει να απογράψουν όλους τους εργαζομένους τους στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη ΙΙ”.

Έπειτα, πιθανότατα δηλαδή από την 1η Δεκεμβρίου 2022 ή από την 1η Ιανουαρίου 2023 (προκειμένου να μη συμπέσει η περίοδος εφαρμογής της κάρτας με την περίοδο των εορτών), θα “τρέξει” το δεύτερο κύμα της ψηφιακής κάρτας στους προαναφερθέντες τομείς της οικονομίας. Και στην περίπτωση του δεύτερου κύματος αναμένεται να δοθεί μία δίμηνη περίοδος προσαρμογής (π.χ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2023), όπως δόθηκε στις τράπεζες και στα σούπερ-μάρκετ (Ιούλιος-Αύγουστος 2022).

Υπενθυμίζεται πως από την άνοιξη ή το αργότερο το καλοκαίρι του 2023 θα “τρέξει” το τρίτο κύμα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το οποίο θα αφορά τον τουρισμό, δηλαδή τους κλάδους των καταλυμάτων και της εστίασης.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Σε σχέση με την αξιοποίηση της κάρτας εργασίας από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ο νόμος προβλέπει πως, εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζομένου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Το υπουργείο Εργασίας έχει, επίσης, ξεκαθαρίσει, σε κάθε κατεύθυνση ότι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου που εντάσσονται στο καθεστώς της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα ελέγχονται για την ορθή εφαρμογή της και, εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις, θα υφίστανται τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Επίσης, ενθαρρύνει τους εργαζομένους και τους συνδικαλιστικούς φορείς που διαπιστώνουν φαινόμενα καταστρατήγησης του μέτρου να προχωρούν σε καταγγελίες προς την Επιθεώρηση Εργασίας, επώνυμα ή ανώνυμα, οι οποίες θα ελέγχονται άμεσα.

Ο έως τώρα απολογισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το “Π.Σ. Εργάνη”, κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της ψηφιακής κάρτας εργασίας:

– Το ποσοστό των εργαζομένων στους δύο κλάδους που χρησιμοποίησαν την ψηφιακή κάρτα εργασίας από την Παρασκευή 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα διαμορφώνεται στο 79,9%. Επί συνόλου 120.344 εργαζομένων (117.017 αν αφαιρεθούν 3.327 στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης) στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, την κάρτα χρησιμοποίησαν το προηγούμενο 7ήμερο οι 93.440.

– Στον κλάδο των σούπερ-μάρκετ το ποσοστό διαμορφώνεται σε 80,4%, ενώ στις επιμέρους αλυσίδες κλιμακώνεται μέχρι και το 98%. Στη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων το ποσοστό υπερβαίνει το 80%. Ωστόσο υπάρχουν και τρεις επιχειρήσεις με μονοψήφιο ή και μηδενικό ποσοστό εφαρμογής. Το υπουργείο καλεί αυτές τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν αμέσως.

– Στις τράπεζες ο μέσος όρος είναι 78,3%, ενώ τα ποσοστά φτάνουν μέχρι 100%. Ομοίως, η πλειονότητα έχει συμμορφωθεί, υπάρχουν όμως και λίγες περιπτώσεις μικρών τραπεζών με μηδενικά ποσοστά. Στις τέσσερις συστημικές τράπεζες το ποσοστό εφαρμογής κυμαίνεται από 74% έως 85%.

Τα ποσοστά κρίνονται ικανοποιητικά, αν ληφθεί υπόψη ότι στην ψηφιακή κάρτα εντάσσονται επί του παρόντος μόνο οι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία, ενώ στις τράπεζες σημαντικός αριθμός εξακολουθεί να εφαρμόζει τηλεργασία (τον Ιούνιο το ποσοστό των εργαζομένων σε τηλεργασία στις τράπεζες ήταν πάνω από 10%). Επίσης αρκετοί είναι και οι εργαζόμενοι που λείπουν τον Ιούλιο σε θερινές άδειες.

πηγη capital.gr

About Freegr network

Από το Blogger.