διαδικτυο

Επιβεβαιώνονται οι προοπτικές ταχείας σύγκλισης με την Ευρώπη


-Περισσότερες από 1.945 νέες ευρυζωνικές συνδέσεις πραγματοποιούνται ημερησίως
Διατηρείται η πτωτική τάση των τιμών. Σημείο προβληματισμού η δυσαρέσκεια για την ταχύτητα ικανοποίησης αιτημάτων και την ποιότητα των υπηρεσιών. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΕΕΤΤ για την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ προχώρησε στην περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων και την καταγραφή ποιοτικών στοιχείων για την αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανήλθε σε ποσοστό 9,11% στο τέλος του Δεκεμβρίου 2007, στοιχείο που επιβεβαιώνει τις σχετικές εκτιμήσεις που είχε διατυπώσει στις αρχές Ιουλίου ο οργανισμός. Ειδικότερα, οι συνολικές ευρυζωνικές συνδέσεις ανέρχονται σε 1.017.475, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 108,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 33,76% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (Ιανουάριος-Ιούλιος 2007). Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά μέσο όρο, περισσότερες από 1.945 νέες συνδέσεις πραγματοποιούνται σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Ωστόσο, παρόλο που η δυναμική της ζήτησης παραμένει σε υψηλό επίπεδο, το βʼ εξάμηνο του 2007 καταγράφεται ελαφρά υποχώρηση, της τάξης του 5,88%, στο ρυθμό μηνιαίας αύξησης νέων συνδέσεων. Με βάση τα αποτελέσματα του 2007, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ταχείας σύγκλισης με την ΕΕ-25, καθώς η απόσταση που τη χωρίζει από το μέσο ευρωπαϊκό όρο βαίνει μειούμενη, ικανοποιώντας τις προσδοκίες του Παρατηρητηρίου αναφορικά με το αισιόδοξο σενάριο σύγκλισης με την ΕΕ-25 *, αλλά και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι αν διατηρηθεί η παρούσα δυναμική, η Ελλάδα μπορεί να συγκλίνει με την ΕΕ-25 έως τα τέλη του 2009. Παράλληλα, το 2007 η Ελλάδα διατήρησε την έντονη δυναμική ανάπτυξης της ευρυζωνικής διείσδυσης και σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ-27.
Εξελίσσεται η ευρυζωνική αγορά λιανικής στην Ελλάδα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2007 άλλαξε σημαντικά η προϊοντική σύνθεση της εγχώριας ευρυζωνικής λιανικής αγοράς, με επέκταση των συνδυαστικών πακέτων υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο:Στην ανάπτυξη των συνδέσεων Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ)
Στην ώθηση που δόθηκε από τις επενδύσεις του Ομίλου ΟΤΕ στον εκσυγχρονισμό των αστικών κέντρων (Α/Κ) και των εναλλακτικών παρόχων σε ιδιόκτητες υποδομές. Σημειώνεται επίσης ότι καθώς η εγχώρια ευρυζωνική αγορά μεγεθύνεται, το μερίδιο λιανικής του Ομίλου ΟΤΕ δεν υφίσταται σημαντικές μεταβολές. Αντίθετα, στους εναλλακτικούς παρόχους παρατηρείται μια στροφή προς την προώθηση των πελατών τους σε λύσεις συνδέσεων ΑΠΤΒ όπου είναι δυνατό.
Αύξηση των συνδέσεων ΑΠΤΒ & ΑΡΥΣ
Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς ΑΠΤΒ το 2007 διαμορφώνεται στα επίπεδα του 79,7% με βάση τις τριμηνιαίες μεταβολές. Παράλληλα, οι Ασύμμετρου Ρυθμού Συνδέσεις (ΑΡΥΣ), αποτελούν περίπου το 80% της εγχώριας ευρυζωνικής αγοράς και σύμφωνα με την αναφορά του Παρατηρητηρίου, αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση με μέσο ρυθμό 14,87%. Πηγή ΚτΠ, adslgr.com

About Freegr network

Από το Blogger.