τεχνολογία

Η Cisco ανανεώνει τα προϊόντα δικτύωσης

Καθώς οι τάσεις cloud και mobile εξακολουθούν να αυξάνουν τη ζήτηση για ταχύτερες εφαρμογές και υπηρεσίες, η Cisco εξελίσσει το χαρτοφυλακίου της με την αυτοματοποίηση των δικτύων ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των εφαρμογών. Η εταιρεία, κάνοντας ακόμα ένα σημαντικό βήμα, παρουσίασε νέα και ανανεωμένα προϊόντα μεταγωγέων Cisco Catalyst® και δρομολογητών Integrated Services Routers (ISRs), τα οποία παρέχουν υψηλής απόδοσης και πλήρως προγραμματιζόμενες λύσεις επιχειρισιακής δικτύωσης.
 Αποτελούν επίσης μέρος της νέας αρχιτεκτονικής Cisco® Enterprise Networks Architecture, η οποία επιτρέπει στις εφαρμογές να λαμβάνουν τις πληροφορίες δικτύωσης που χρειάζονται, ώστε να προσφέρουν περισσότερο καινοτόμες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες με λιγότερη ανάγκη διαχείρισης από τα τμήματα IT. Η αρχιτεκτονική αυτή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Cisco Open Network Environment (ONE), μιας στρατηγικής που αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, και επιτρέπει τον προγραμματισμό του λογισμικού σε ASIC, λειτουργικά συστήματα, λειτουργίες δικτύωσης και υπηρεσίες σε data centers, δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) και δίκτυα τοπικής πρόσβασης (LAN). Η Cisco μετατρέπει έτσι συνολικά το χαρτοφυλάκιο προϊόντων για παρόχους υπηρεσιών και δικτύωσης επιχειρήσεων σε ένα ανοικτό και προγραμματιζόμενο περιβάλλον. Η αρχιτεκτονική Enterprise Network Architecture τοποθετεί το εκτενέστατο χαρτοφυλάκιο δρομολόγησης και μεταγωγής της Cisco στη βάση για το μέλλον της δικτύωσης, ένα μέλλον που περιλαμβάνει αυξημένη σύμπραξη μεταξύ εφαρμογών, λογισμικού υπηρεσιών δικτύου καθώς και λειτουργιών δικτύωσης υλικού.
 Βοηθά τους πελάτες της Cisco να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να εκμεταλλευθούν το όραμα του Internet of Everything, προσφέροντας την απαιτούμενη υποδομή δικτύου για ένα συνεχώς διαφοροποιούμενο σύνολο εφαρμογών που λειτουργούν στις επιχειρήσεις αλλά και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων Τα νέα προϊόντα περιλαμβάνουν ανανεωμένες πλατφόρμες για τα περιβάλλοντα των εταιρικών δικτύων. Η σειρά μεταγωγέων Cisco Catalyst 6800 έχει τις υψηλότερες επιδόσεις από κάθε άλλο μεταγωγέα Catalyst® για υπηρεσίες 10/40/100 Gbps. Προσφέρουν επίσης προγραμματισμό δικτύου και προστασία επένδυσης μέσω της συμβατότητας με τους ευρέως διαδεδομένους μεταγωγείς της σειράς Catalyst 6500. Η Cisco επιπλέον διευρύνει την πιο διαδεδομένη οικογένεια δρομολογητών παγκοσμίως με το νέο Cisco ISR 4451-AX, τη σημαντικότερη εξέλιξη από άποψη επιδόσεων και διαθεσιμότητας υπηρεσιών από την εμφάνιση του Cisco ISR το 2004.

About Freegr network

Από το Blogger.