ειδήσεις

Συνεργασία Πανεπιστημίων για την “έξυπνη πόλη”

Το ξεκίνημα μιας προσπάθειας που φιλοδοξεί να κάνει τις πόλεις μας πιο βιώσιμες και λειτουργικές σηματοδοτεί η συμφωνία συνεργασίας τριών μεγάλων Δήμων, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, με την ερευνητική ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ), τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και την μη-κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), με στόχο την «έξυπνη πόλη». Ο όρος «έξυπνη πόλη» (smart city) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πόλη που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο, αφενός να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών της, αφετέρου να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Αυτό, στην πράξη, μεταφράζεται σε ευρυζωνικές συνδέσεις στο διαδίκτυο, παρεμβάσεις που διευκολύνουν την κινητικότητα στην πόλη, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον ΤΠΕ, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δημόσια δεδομένα ανοικτά στους πολίτες, ώστε και οι βασικές υπηρεσίες μιας πόλης να καταστούν περισσότερο προσβάσιμες και οι πολίτες να συνεισφέρουν στον εντοπισμό αλλά και την επίλυση προβλημάτων.
Η «έξυπνη» πόλη» αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάδυση νέων και σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών, με βασικό στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Η συνεργασία ανάμεσα στους τρεις δήμους, το ΕΜΠ, τον ΣΕΚΕΕ και την ΕΕΛ/ΛΑΚ ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Τοπική Ανάπτυξη που ενθαρρύνει τους φορείς με ιδιαίτερες και συμπληρωματικές δεξιότητες σε μια περιοχή, να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινά αποδεκτού σκοπού. Τρεις από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, που συγκεντρώνουν ένα πολύ σημαντικό μέρος του επιστημονικού και επαγγελματικού δυναμικού της, το μεγαλύτερο ελληνικό τεχνολογικό ΑΕΙ, ο σύνδεσμος 83 επιχειρήσεων κινητών εφαρμογών που αντιπροσωπεύουν το 90% του κύκλου εργασιών του κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και η μη-κερδοσκοπική Ελληνική Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, που απαρτίζεται από 29 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας, ξεκινούν μια συνεργασία, προσβλέποντας στην κατάρτιση κοινών αναπτυξιακών στρατηγικών και δράσεων σε τομεακές πολιτικές, τη διοργάνωση σεμιναρίων και τη συνεργατική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του οράματος της «έξυπνης πόλης».

About Freegr network

Από το Blogger.