τεχνολογία

Securing Smart Cities: Ειδικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η Kaspersky Lab συμμετέχει στη νέα μη κερδοσκοπική παγκόσμια πρωτοβουλία Securing Smart Cities, η οποία υποστηρίζεται από κορυφαίους ερευνητές, εταιρείες και οργανισμούς στον τομέα της Πληροφορικής.
Η πρωτοβουλία Securing Smart Cities αποσκοπεί στην επίλυση των προκλήσεων της ψηφιακής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι «έξυπνες πόλεις» μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η ομάδα θα λειτουργήσει ως κόμβος επικοινωνίας για επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες και ιδιώτες που ασχολούνται με τη δημιουργία, τη βελτίωση και την προώθηση «έξυπνων» και ασφαλών τεχνολογιών για τις σύγχρονες πόλεις.Η έννοια της «έξυπνης πόλης» είναι πολύ επίκαιρη και πολλοί οργανισμοί εργάζονται επάνω σε «έξυπνες» λύσεις για να καταστήσουν τις αστικές περιοχές υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, άνετες, φιλικές προς το περιβάλλον και φυσικά ασφαλείς. Δυστυχώς, πολύ λιγότεροι εξετάζουν την ψηφιακή ασφάλεια αυτών των «έξυπνων πόλεων».
Όσο περισσότεροι είναι οι οργανισμοί στον τομέα της Πληροφορικής που εμπλέκονται στη δημιουργία μιας «έξυπνης πόλης», τόσο μεγαλύτερος ο πιθανός κίνδυνος. Αν το ζήτημα της ασφάλειας δεν αντιμετωπιστεί νωρίς, το κόστος και η πολυπλοκότητα μιας «έξυπνης πόλης» θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολη την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και στο τέλος, η πόλη θα μείνει εκτεθειμένη.
Η πρωτοβουλία Securing Smart Cities επιδιώκει να αποτρέψει αυτό το αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας μια σειρά από δραστηριότητες, όπως:
  • Εκπαίδευση φορέων διαχείρισης αστικών κέντρων και προμηθευτών σχετικά με τη σημασία και τα οικονομικά οφέλη των βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας.
  • Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών και μεθοδολογιών.
  • Υποστήριξη της σημασίας και των ωφελειών της εισαγωγής της ασφάλειας νωρίς στην ανάπτυξη του κύκλου ζωής ενός έργου ή ενός σχεδίου.
  • Προώθηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ πόλεων, προμηθευτών και της κοινότητας της ασφάλειας.
  • Δημιουργία προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και ανάπτυξη πόρων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις «έξυπνες πόλεις».
Οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία Securing Smart Cities θεωρούν ότι μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά και υπεύθυνα στην ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια των σύγχρονων πόλεων. Η πρωτοβουλία θα φέρει σε επαφή προμηθευτές εξοπλισμού αυτοματοποίησης υποδομών με ερευνητές ασφάλειας έτοιμους να επικυρώσουν την ασφαλή λειτουργία των εν λόγω προϊόντων. Θα φέρει επίσης σε επαφή τις διωκτικές αρχές των αστικών κέντρων με την κοινότητα της ασφάλειας, για να λύσουν συλλογικά νέα προβλήματα ψηφιακής ασφάλειας.

About Freegr network

Από το Blogger.