athens

ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟ 2016

Οι δύο βασικοί πυλώνες του κάθε κράτους πρόνοιας είναι η Παιδεία και η Υγεία. Στα χάλια της Υγείας δε θα αναφερθούμε, ως μη αρμόδιοι, αν και όλοι μας έχουμε μια εικόνα της κατάστασης. Ως εκπαιδευτικοί θα αναφερθούμε στα προβλήματα της Παιδείας. Δε νομίζω να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με το ότι ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας.
Το γεγονός αυτό, καθιστά την επιστήμη της Πληροφορικής πιο επίκαιρη από ποτέ. Άλλωστε, ο πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Κίνα, δήλωσε τα εξής: «Οι νέες τεχνολογίες είναι αναπτυξιακό εργαλείο και όχι απλά ένας κλάδος της οικονομίας. Η ελληνική κυβέρνηση για πρώτη φορά επενδύει σημαντικά στον κλάδο της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας, γιατί αυτό αποτελεί το οξυγόνο της οικονομίας.»
Κάποιος λοιπόν θα περίμενε να ενισχύεται η διδασκαλία του στα ελληνικά σχολεία, σωστά; Λάθος! Σε σχέση με την περσινή χρονιά, ο υπουργός Παιδείας, κύριος Φίλης, έχει προχωρήσει στις εξής 3 «μεταρρυθμίσεις» που αφορούν την Πληροφορική: Κατάργηση της διάθεσης 3 ωρών από το διδακτικό ωράριο των καθηγητών πληροφορικής για τη συντήρηση των εργαστηρίων πληροφορικής, ως «υπεύθυνοι εργαστηρίου» Κατάργηση της διάθεσης 4 ωρών από το διδακτικό ωράριο για την υποστήριξη και βοήθεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών στην εκπόνηση της ερευνητικής τους εργασίας, που αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο Κατάργηση των δημοτικών με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και αντικατάσταση τους με το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (ΕΤΟΔΣ). Δυνατότητα διδασκαλίας του μαθήματος από δασκάλους που κατέχουν πιστοποίηση ΤΠΕ Β’ Επιπέδου
Όσον αφορά την 1η και τη 2η «μεταρρύθμιση», δε δόθηκε καμία εξήγηση. Μόνο ως προς το πρώτο, στο νομοσχέδιο ορίστηκε ότι πλέον η συντήρηση του εργαστηρίου θα είναι απλά η «αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση» των εκπαιδευτικών πληροφορικής. Φυσικά αυτό που αποκρύπτεται, είναι ότι με τα διαμορφωμένα ωράρια των εκπαιδευτικών πληροφορικής, αυτοί διατίθενται σε τουλάχιστον 2 σχολικές μονάδες και άρα αναλαμβάνουν τουλάχιστον 2 εργαστήρια πληροφορικής, καθώς η διεξαγωγή του μαθήματος εκτός του εργαστηρίου και αμφίβολα παιδαγωγικά αποτελέσματα θα έχει, αλλά και δυσχεραίνει πολύ τη διαδικασία του μαθήματος. Άρα, ενώ ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει εξωδιδακτική απασχόληση σε μία μόνο σχολική μονάδα, σε αυτή που έχει τις περισσότερες ώρες, οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής, ανεπίσημα αναλαμβάνουν σε όλες τις σχολικές μονάδες στις οποίες διατίθενται. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η συντήρηση των πεπαλαιωμένων, πολλές φορές σε απελπιστικό βαθμό σχολικών εργαστηρίων ή το στήσιμο τους από το μηδέν, απαιτεί πολύ περισσότερες από 3 διδακτικές ώρες.
Επίσης, τα τελευταία 6 χρόνια που έχει εισαχθεί η διδασκαλία της Πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία, δεν προβλέπονταν αντίστοιχη μείωση του διδακτικού ωραρίου, παρότι τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία, δε διέθεταν καν έτοιμο εργαστήριο και ήταν ευθύνη του εκπαιδευτικού να το στήσει από το μηδέν. Και ερχόμαστε στην 3η «μεταρρύθμιση», τον πολυδιαφημισμένο νέο τύπο δημοτικών σχολείων του κυρίου Φίλη, το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Ο κύριος Φίλης έχει κάνει επανειλημμένα μεγαλόστομες δηλώσεις, τόσο για να υποστηρίξει με «παιδαγωγικά» επιχειρήματα το νέο τύπο σχολείου, όσο και την κατάργηση των ΕΑΕΠ, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν για επέκταση του θεσμού των ΕΑΕΠ σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Ποια ήταν λοιπόν τα επιχειρήματα του κυρίου Φίλη; «Με το ισχύον καθεστώς πολυτυπίας των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προκύπτει ένα άδικο, ανορθολογικό και αντιπαιδαγωγικό δεδομένο: να προσφέρονται γνωστικά αντικείμενα (Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή) καθώς και αυξημένες ώρες σε άλλα μαθήματα (Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Εικαστικά) μόνο σε έναν τύπο σχολείου, αυτόν του ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), ενώ σε μη ενταγμένα στο ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία δεν προσφέρονται αντίστοιχες ευκαιρίες.» «Ταυτόχρονα, στα μη ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία, οι μαθητές των πρώτων δύο τάξεων ολοκληρώνουν τα μαθήματα δύο διδακτικές ώρες νωρίτερα (στις 12:25) από τους μαθητές των ΕΑΕΠ.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης οι οποίοι ολοκληρώνουν τα μαθήματα τους μία ώρα νωρίτερα (στις 13:15). Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα καθεστώς έντονων διακρίσεων μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου, που δεν είναι πλέον αποδεκτές.» Το υπουργείο λοιπόν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «έχει αποφασίσει την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση. Αυτό επιχειρείται με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας από 4/θέσια και πάνω (περίπου 3.555 σχολικές μονάδες)». Η πρώτη αντίφαση που αμέσως μπορεί να εντοπίσει ο καθένας, είναι ότι αυτός ο νέος τύπος δημοτικού σχολείου θα εφαρμοστεί μόνο σε 4/θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία. Οι μαθητές των 1/θεσίων, 2/θεσίων και 3/θεσίων σχολείων ανήκουν σε άλλο Σύνταγμα; Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους μαθητές των μεγαλύτερων σχολικών μονάδων; Οι γονείς τους πληρώνουν λιγότερους ή διαφορετικούς φόρους; Που ακριβώς έγκειται η ισοτιμία και η δικαιοσύνη για αυτούς τους μαθητές; Και τέλος, δε θα έπρεπε να κυβέρνηση (υποτίθεται έστω) της Αριστεράς να δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα για τους μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών, στις οποίες βρίσκονται τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια σχολεία; Εδώ βλέπουμε να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Να κρίνεται ότι «δε συμφέρει» να ακολουθούν και αυτά τα παιδιά το ίδιο πρόγραμμα με την υπόλοιπη χώρα. Επιτρέπονται εξαιρέσεις στην ισότητα; Ή κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους;
 Ξεπερνώντας αυτή την αντίφαση, βλέπουμε στο 1ο επιχείρημα του υπουργείου, ότι δεν προσφέρονταν τα ίδια αντικείμενα σε όλα τα σχολεία και αυτό ήταν παράβαση της ισότητας. Σε αυτό δε θα μπορούσε να μας βρει περισσότερο σύμφωνους. Απόλυτα σύμφωνους μας βρίσκει και το 2ο επιχείρημα του υπουργείου. Ποια λύση όμως επέλεξε για να λύσει αυτά τα προβλήματα ανισότητας; Της ισότητας προς τα κάτω. Αντί να επεκτείνει το θεσμό των ΕΑΕΠ σε όλα τα δημοτικά σχολεία, προσφέροντας επαρκείς ώρες διδασκαλίας στα αντικείμενα που αναφέρει (Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Εικαστικά), επέλεξε να κάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, 30 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή 5 6ωρα. Ο άμεσος αντίκτυπος αυτής της απόφασης στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων ήταν ο παρακάτω (με κόκκινο χρώμα οι ώρες διδασκαλίας στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία): ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’ Πληροφορική (Τ.Π.Ε.) 1 (1) 1 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) Εικαστικά 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) Μουσική 2 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) Θεατρική Αγωγή 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (-) 1 (-) Αγγλικά 2 (1) 2 (1) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) Ευέλικτη Ζώνη – Βιωματικές Δράσεις 4 (3) 4 (3) 3 (2) 3 (2) 1 (-) 1 (-) 2η Ξένη Γλώσσα - (-) - (-) - (-) - (-) 2 (2) 2 (2) Όπως είναι εμφανές, οι ώρες διδασκαλίας της Πληροφορικής έχουν υποστεί σημαντικότατη μείωση, καθώς σε ένα 6/θέσιο δημοτικό, από 10 ώρες στα ΕΑΕΠ, πλέον διδάσκεται 6 ώρες. Η μείωση είναι ακόμη πιο εμφανής στα 12/θέσια δημοτικά, που από τις 20 ώρες, η Πληροφορική πλέον διδάσκεται μόλις 12. Παράλληλα αντίστοιχες σημαντικές μειώσεις δέχτηκαν και τα άλλα αντικείμενα που περιέχονται στον πίνακα, ενώ δόθηκε η ευκαιρία διδασκαλίας τους και από δασκάλους. Το μόνιμο επιχείρημα του υπουργού, ως προς την εξίσωση προς τα κάτω, είναι ότι έγινε με «παιδαγωγικά κριτήρια», γιατί είναι «απάνθρωπο να παραμένουν τα παιδιά σε ακατάλληλα κτίρια για 7 ώρες», όπως γινόταν στα ΕΑΕΠ.
Έτσι, η «παιδαγωγική» λύση, ήταν η θεσμοθέτηση του 6ωρου. Εδώ εντοπίζεται ακόμη μια αντίφαση, καθώς όπως πολλές φορές περηφανεύεται ο υπουργός, φέτος λειτουργούν περίπου όσα τμήματα ολοημέρου λειτουργούσαν και πέρσι. Δημιουργείται λοιπόν η απορία, πώς είναι αντιπαιδαγωγικό να παραμένουν οι μαθητές στο ακατάλληλο σχολικό κτίριο για 7 ώρες και να σχολούν στις 2 το μεσημέρι, δεν είναι όμως αντιπαιδαγωγικό να μένουν στα ίδια κτίρια παρακολουθώντας το ολοήμερο και να σχολούν έτσι στις 4. Ξαφνικά τα κτίρια γίνονται κατάλληλα για τους μαθητές; Ακόμη όμως κι αν δεχτούμε όλα τα επιχειρήματα του υπουργείου, η πράξη τι μας διδάσκει; Έχει υπάρξει όντως ισότητα σε όλα τα σχολεία της χώρας; Ισότητα φυσικά σημαίνει να είναι όλα τα σχολεία πλήρως στελεχωμένα και να μην υπάρχουν σε κάποια ελλείψεις και σε άλλα όχι. Έχει λοιπόν το υπουργείο στελεχώσει όλα τα σχολεία;

About Freegr network

Από το Blogger.